Incendiile de vegetaţie – un pericol pentru viaţă, bunuri materiale şi mediu

În primele trei luni ale acestui an, echipajele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă au participat la aproape 1.500 intervenţii pentru limitarea şi stingerea incendiilor de vegetaţie uscată, a arderilor pe terenuri virane şi a celor de igienizare a deşeurilor menajere, iar datele statistice înregistrează o scădere cu 38 % faţă de perioada similară a anului trecut.În cursul anului trecut, la nivel naţional, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au participat la peste 10.000 de intervenţii la arderile de vegetaţie uscată, care au însumat un procent de 39 % din numărul total al incendiilor. De regulă, aceste situaţii de urgenţă se produc pe fondul utilizării de către cetăţeni a focului deschis pentru arderea resturilor vegetale din curţi, grădini şi de pe terenurile din vecinătatea imobilelor de locuit, iar condiţiile de vânt şi nerespectarea măsurilor obligatorii de protecţie constituie elemente care întreţin şi favorizează propagarea focului.Arderile necontrolate pot fi soldate, de cele mai multe ori, cu însemnate pagube materiale, pun în pericol fondul forestier, produc efecte negative asupra solului şi factorilor de mediu, iar în unele cazuri se înregistrează chiar pierderi de vieți omenești. Mai mult, intervenția în aceste situații de urgență presupune mobilizarea suplimentară a resurselor umane și materiale, pentru limitarea manifestării arderilor.De asemenea, conform reglementărilor legale în vigoare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) poate diminua sau retrage subvenţiile pentru deţinătorii terenurilor igienizate prin arderea vegetaţiei, în situația în care aceștia nu dețin acceptul din partea autorităţilor.Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire:• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;• Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;• Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;• Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderilor de vegetație uscată atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 25.000 – 50.000 pentru persoane juridice.Reamintim, totodată, că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanele fizice şi juridice aflate în apropierea locului de manifestare a incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă asigură cetăţenii că echipajele de pompieri salvatori sunt pregătite să intervină, în cel mai scurt timp, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru care sunt solicitate. I.G.S.U. – Biroul Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content