Închiderea proiectului “Instruirea profesională – condiţie esenţială a competenţei în administraţie”, cod SMIS 16467

Joi, 15 decembrie a.c., începând cu ora 10.00, la Hotel Novotel Bucureşti – Sala Paris Rive Gauche, din Calea Victoriei 37B, sector 1, Bucureşti, se va desfăşura conferinţa de închidere a proiectului Instruirea profesională-condiţie esenţială a competenţei în administraţie.Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, codul SMIS al proiectului 16467.Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.194.674,72 lei, din care:1.015.473,51 lei (85%) valoare eligibilă nerambursabilă prin Fondul Social European şi 179.201,21 lei (15%) contribuţia Beneficiarului. Ministerul Administraţiei şi Internelor a implementat acest proiect pe o perioadă de 18 luni, cu începere din luna iulie 2010, când a fost aprobată finanţarea acestuia.Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea capacităţii administrative prin debirocratizarea şi eficientizarea activităţii în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate, prin derularea de module de instruire şi perfecţionare profesională în domeniul resurselor umane, managementului resurselor umane şi al formării de formatori. Programul de instruire profesională a fost împărţit în trei module : Formare de Formatori, Managementul Resurselor Umane şi Resurse Umane.Aceste module au fost structurate în sesiuni de formare de care au beneficiat în total 186 de persoane din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi instituţiilor subordonate.Principalele rezultate obţinute în urma implementării proiectului au constat în:  Îmbunătăţirea capacităţii administrative, prin creşterea nivelului individual de profesionalism, care a sporit interesul personalului faţă de dezvoltarea profesională şi interesul instituţiei de a avea angajaţi cu un înalt grad de pregătire şi calificare; Creşterea utilităţii serviciilor publice prin perfecţionarea şi adoptarea de noi stiluri de management în domeniul resurselor umane, îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de analiză a nevoilor, selecţiei, recrutării, evaluării şi promovării resurselor umane; Creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de resurse umane şi conexe acestui domeniu din cadrul instituţiilor grup ţintă. În cadrul conferinţei de închidere vor fi prezentate principalele rezultate şi concluzii la care s-a ajuns în urma implementării proiectului. Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact: Robu Constantin, tel: 021.316.07.19 sau 021 303.70.80, int. 11846, fax: 021.316.84.91, e-mail: constantin.robu@mai.gov.ro * * * Jurnaliştii interesaţi sunt aşteptaţi începând cu ora 09.45, la Hotel Novotel Bucureşti – Sala Paris Rive Gauche, din Calea Victoriei 37B, sector 1, Bucureşti.[filename=comunicat_Conferinta_Inchidere_Proiect_.doc] [filesize=comunicat_Conferinta_Inchidere_Proiect_.doc] [downloads=comunicat_Conferinta_Inchidere_Proiect_.doc]


Alte articole:
Skip to content