Instruirea profesională – condiţie esenţială a competenţei

Azi, la Hotelul Athénée Palace Hilton Bucureşti s-a desfăşurat conferinţa de lansare a proiectului Instruirea profesională-condiţie esenţială a competenţei în administraţie.Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013, Domeniul major de intervenţie 1.3., Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, codul SMIS al proiectului 16467.Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.197.682,84 lei, din care:1.018.030,41 lei (85%) finanţare nerambursabilă prin PODCA, respectiv Fondul Social European şi 179.652,43 lei (15%) contribuţia Beneficiarului. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii administrative, prin debirocratizarea şi eficientizarea activităţii în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate, prin derularea de module de instruire profesională în domeniul managementului resurselor umane şi a formării de formatori. Programul de instruire profesională se împarte în trei module structurate pe categorii cu un număr diferit de participanţi. Totodată, se are în vedere instruirea unui număr de 185 de persoane – manageri de diverse niveluri, personal din structurile de resurse umane, cu statut de funcţionari publici sau personal contractual, din cadrul structurilor Aparatului Central al M.A.I. şi al instituţiilor subordonate, respectiv: Instituţiile Prefectului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Prin implementarea proiectului, se urmăreşte obţinerea unor rezultate precum: îmbunătăţirea capacităţii administrative, prin creşterea nivelului individual de profesionalism, promovând un proces de instruire de calitate, care să sporească interesul personalului faţă de dezvoltarea profesională şi interesul instituţiei de a avea angajaţi cu un înalt grad de pregătire şi calificare;creşterea capacităţii operaţionale a structurilor de resurse umane ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Instituţiilor Prefectului, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin modernizarea proceselor şi instrumentelor specifice; maximizarea utilităţii serviciilor publice prin perfecţionarea şi adoptarea de noi stiluri de management în domeniul resurselor umane, în scopul îmbunătăţirii şi modernizării procesului de analiză a nevoilor, selecţiei, recrutării, evaluării şi promovării resurselor umane; creşterea calităţii serviciilor publice prin formarea de formatori, generând un flux intern continuu şi eficient de servicii de formare şi instruire a resurselor umane. Durata estimată de implementare a proiectului este de 18 luni.


Alte articole:
Skip to content