Întâlnire a şefului Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor şef Marian Tutilescu, cu deputatul Stephan Mayer, membru al Bundestag-ului R.F.G.

Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul M.A.I., chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, s-a întâlnit vineri, 24 februarie a.c., la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu deputatul Stephan Mayer, membru al Bundestag-ului Republicii Federale Germania. Tema principală a discuţiilor a fost procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen. Marian Tutilescu a menţionat că au fost îndeplinite toate condiţionalităţile tehnice pentru aderarea la Spaţiul Schengen şi a fost finalizat cu succes procesul de evaluare, concluziile Consiliului JAI privind procesul de evaluare fiind votate pozitiv de toate statele membre.Remarcând progresele înregistrate de către România pentru aderarea la Spaţiul Schengen şi referindu-se la blocajul determinat de poziţia Olandei, Stephan Mayer a subliniat că Germania doreşte un deznodământ pozitiv şi rapid, reiterând în context susţinerea germană a ideii de aderare în două etape. Deputatul german a apreciat şi conţinutul pozitiv al Raportului de etapă, din luna februarie 2012, al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, arătând că rolul acestui mecanism este unul de îndrumare şi de sprijin. Chestorul şef de poliţie Marian Tutilescu a precizat că, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor se acordă o atenţie deosebită prevenirii şi combaterii corupţiei, precum şi sarcinilor ce derivă din Strategia Naţională Anticorupţie.El a amintit că au fost făcute investiţii importante pentru securizarea frontierelor, modernizarea facilităţilor aero-portuare şi a consulatelor, atât din bugetul de stat cât şi din fonduri europene. A fost amintit şi rolul României de contributor activ la securizarea frontierelor externe ale Spaţiului Schengen prin participarea la acţiunile FRONTEX din Marea Mediterană. Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale a ţinut să mulţumească pentru buna cooperare existentă între ele două state şi pentru sprijinul tehnic şi politic acordat României de către Republica Federală Germania.


Alte articole:
Skip to content