Întâlnire de lucru a ministrului Traian Igaş cu preşedintele A.N.O.F.M. pe tema reconversiei profesionale a poliţiştilor

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş, şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Silviu Bian, au avut astăzi, 3 august a.c., la sediul M.A.I., o întâlnire de lucru, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de viitoarea colaborare între cele două instituţii privind reconversia profesională a personalului disponibilizat din Ministerul Administraţiei şi Internelor.În contextul discuţiei oficiale au fost abordate aspecte legate de modalitatea în care poliţiştii şi cadrele militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor care vor fi disponibilizate, în cadrul procesului de restructurare instituţională, vor beneficia de cursuri de reconversie profesională gratuită, organizate de A.N.O.F.M.. Potrivit Legii 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulteriore, poliţiştii care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de vârstă şi vechime pentru a li se acorda pensie de serviciu beneficiază, în condiţiile şi termenele prevăzute în actul normativ invocat anterior, de programe de reconversie profesională, asigurate prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens. De asemenea, potrivit art. 103 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor trecuţi în rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. c), d) şi e) şi care nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de pensie militară de serviciu, li se va asigura, cu prioritate, recalificarea şi reintegrarea în muncă prin grija Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.


Alte articole:
Sari la conținut