Invitatie/Conferinţa de presă/Prezentare a proiectului cod SMIS 2903

Joi, 12 iulie 2012, în sala Hila a Hotelului Minerva din Bucureşti, începând cu ora 09.30, Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează conferinţa de prezentare a proiectului “Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice” cod SMIS nr. 2903. Beneficiarul proiectului este Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, proiectul fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013.La acest eveniment sunt aşteptaţi să participe, alături de echipa de proiect şi de reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor, preşedinţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale furnizorilor / prestatorilor serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi oficialităţi din cadrul altor instituţii centrale şi locale.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor comunitare de utilităţi publice prin introducerea unui sistem de evaluare pe bază de indicatori a modului în care autorităţile publice locale se preocupă de dezvoltarea unui management performant al acestor servicii şi de promovarea unui program coerent de investiţii şi modernizare a infrastructurii aferente.Grupul ţintă al proiectului este format din administraţia publică centrală şi administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora). Proiectul se adresează Unităţii centrale, celor 145 de Unităţi municipale / judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi celor 20 de compartimente prefecturale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice selectate, înfiinţate în baza prevederilor HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării comunitare de utilităţi publice.Prin implementarea acestui proiect, România face un pas important în atingerea parametrilor stabiliţi de directivele europene cu privire la furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. Jurnaliştii acreditaţi sunt invitaţi să participe la acest eveniment.


Alte articole:
Sari la conținut