Lansare proiect BDAPL

Ministerul Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) prin Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale (DPFBL) lansează joi, 14 octombrie 2010, proiectul “Realizarea arhitecturii Sistemului Informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL”. Proiectul este este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PO DCA).Conferinţa de deschidere care va avea loc în Bucureşti, Hotel Ramada Parc (reper Piaţa Presei Libere), în perioada 14-15 octombrie 2010, va reuni reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale din întreaga ţară (primari, preşedinţi de consilii judeţene, directori), precum şi din administraţia publică centrală (secretari de stat/directori MAI/MFP/MCSI/STS/consilier preşedinte, consilier al primului ministru, consiliei ai ministrului administraţiei şi internelor).La acest eveniment, vor fi prezenţi în calitate de invitaţi speciali:Dl. Secretar de Stat pentru comunităţile locale în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor – Gheorghe EMACU; Dna. Consilier a Preşedintelui României – Alexandra GĂTEJ; Dl. Consilier al Primului Ministru – Dan LAZĂR; Dl. Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice – Bogdan DRĂGOI; Dl. Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Marius FECIORU; Dl. Consilier al ministrului administraţiei şi internelor – Radu Bogdan COMŞADl. Consilier al ministrului administraţiei şi internelor – Paul ZAIDl. Director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Marcel OPRIŞ; Dl. Preşedinte al Institutului Naţional de Statistică – Vergil VOINEAGU; Dna. Director a Direcţiei pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative – Ruxandra POPOVICI;Dl. Preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romania – Liviu Nicolae DRAGNEA; Dl. Preşedinte executiv al Asociaţiei Municipiilor din România – Tudor PENDIUC;Dl. Preşedinte al Asociaţiei Oraşelor din România – Teodor BANCIU Dna. Prim-Vicepreşedinte Asociaţiei Comunelor din România – Mariana GÂJU;Dna. Preşedinte a Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din Administraţia Publică – Sevil SUMANARIU;Dna. Preşedinte a Asociaţiei Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România – Sirma CARAMAN;Dl. Director al Direcţiei pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale – Daniel Iustin MARINESCUBDAPL vine ca o necesitate stringentă de realizare a unei baze de date naţionale, cu informaţii economico-financiare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. Mai exact, este vorba despre crearea unui sistem informatic integrat operaţional care să permită raportarea, analiza şi publicarea datelor financiare, non-financiare şi statistice cu privire la performanţele administraţiei publice locale, astfel încât orice decizie adoptată de administraţia publică centrală referitoare la administraţia publică locală să se stabilească prin simulări în condiţii de certitudine.Obiective: informaţii privind administraţia publică locală centralizate, relevante, transparente şi disponibile tuturor actorilor (APC, APL, ONG, Presă). Statul Roman trebuie să işi îndeplinească obiectivele asumate prin aderarea la Uniunea Europeană privind creşterea transparenţei utilizării resurselor în administraţia publică, dar şi a eficienţei serviciilor publice prin crearea unui sistem obiectiv de monitorizare a performanţelor administraţiei publice. Necesitatea implementării acestui proiect este motivată de asumarea de către Guvernul României a priorităţilor de creştere a capacităţii administrative, de consolidare a procesului de descentralizare fiscală şi administrativă, de deconcentrare şi descentralizare a serviciilor – arii pe care proiectul propus le sprijină.De ce B.D.A.P.L.?• Pentru că multe dintre deciziile administraţiei publice centrale, ce vizează procesele de descentralizare şi politicile fiscale şi bugetare locale, se bazează pe informaţii insuficiente şi nerelevante în privinţa administraţiei publice locale. • Pentru că, de foarte multe ori, în discuţiile purtate în cadrul consultărilor dintre diferite instituţii publice centrale, apar contradicţii generate de concluzionarea diferită a fiecăreia dintre acestea pe baza datelor proprii. • Pentru că realizarea politicilor fiscale şi a celor bugetare locale pentru reforma în administraţia publică implică o nevoie acută a unor analize şi a unor simulari pentru identificarea şi luarea deciziilor în condiţii de certitudine. • Pentru că un sistem de echilibrare financiară presupune centralizarea datelor economice şi financiare de la nivelul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale. • Pentru că este absolut necesară realizarea unei monitorizări periodice care să surprindă evoluţiile din sistem.• Pentru că, în acest moment, centralizarea datelor economico-financiare de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, controlul şi urmărirea rezultatelor din domeniul financiar şi bugetar se realizează greoi şi funcţionează nesatisfăcător.• Pentru că este nevoie de îndeplinirea funcţiei de monitorizare a indicatorilor de performanţă în domeniul financiar şi bugetar la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale. Fazele proiectului:Faza I – Proiectul actual- proiectarea arhitecturii sistemului informaţional;- proiectarea structurii bazei de date;- elaborarea specificaţiilor tehnice ale soluţiei informatice şi de comunicaţii cu precizarea echipamentelor necesare implementării în faza a II-a.Prin această etapă, se asigură că ceea ce se va implementa va avea un impact major în creşterea eficienţei luării deciziilor, atât la nivelul administraţiei publice locale, cât şi la nivel central.Faza a II-a Implementarea sistemului informatic şi a bazei de date.Faza a III-aPrograme de pregătire şi de instruire, atât a personalului care va administra şi întreţine sistemul informatic şi baza de date, cât şi a personalului de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cu atribuţii de culegere şi transmitere a datelor.Valoarea totală a proiectului cuprinzând cele trei faze este de 37.754.000 lei.Informaţii suplimentare:Baza de date, inclusiv indicatorii realizaţi vor fi disponibili pe site-ul M.A.I. astfel încât, atât administraţia publică centrală, cât şi administraţia publică locală să-i poata consulta şi să le permită realizarea de analize şi simulări ce vor sta la baza deciziilor adoptate în privinţa autorităţilor administraţiei publice locale.Poziţiile administraţiei publice centrale, precum şi cele ale administraţiei publice locale se vor raporta la date comune pentru armonizarea punctelor de vedere şi adoptarea măsurilor optime rezultate în urma simulărilor, fapt care determină luarea unor decizii în condiţii de certitudine. Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale din Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat pe 1 octombrie 2010 pagina sa de web pe site-ul ministerului http://www.dpfbl.mai.gov.ro şi portalul proiectului http://www.bdapl.mai.gov.ro. Persoana de contact: Diana MoldovanDPFBLTel: 0722 405 181E-mail: diana.snagoveanu@mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content