Lansare proiect D.G.I.P.I.

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor anunţă că a început derularea proiectului „Instrumente moderne de management electronic al documentelor interne si activităţii din teritoriu la Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (IMMEDIAT la DGIPI)” cod SMIS 27204.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 16.939.978,00 lei, din care:• 14.398.981,30 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 2.540.996,70 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi capacitatea administrativă a DGIPI, prin introducerea unui sistem de management al documentelor şi fluxurilor de lucru în vederea reducerii timpului furnizării serviciilor.Scopul proiectului este de a : • îmbunătăţi politicile şi procesele interne de lucru cu documentele;• implementa instrumentele necesar pentru reducerea timpului de livrarea către beneficiari a produselor realizate de DGIPI• implementa un sistem informatic colaborativ modern, la nivel naţional, ca suport de secretariat şi gestiune a documentelorGrupul ţintă al proiectului este format din 1400 de persoane, din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.Principalele activităţi ale proiectului sunt: – instruirea echipei de management în managementul proiectului; – asigurarea managementului şi monitorizării proiectului;- lansarea oficială a proiectului;- organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;- proiectarea şi implementarea sistemului modern de management al documentelor;- desfăşurarea sesiunii de instruire a specialiştilor DGIPI în utilizarea instrumentelor software specifice;- elaborarea unor standarde de lucru moderne pentru fluxurile de documente;- diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului;- realizarea auditului proiectului.Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni. Locul de desfăşurare al proiectului: BucureştiPrin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:- îmbunătăţirea fluxurilor de documente- introducerea unor instrumente de control a proceselor interne şi a informaţiilor;- consolidarea informaţiilor, oferind suport managementului pentru deciziile interne;- transferul intern de informaţii, cunoştinţe, idei;- generarea de documente standardizate; – colaborarea pe proiecte şi schimbul de documente;- gruparea eficientă a documentelor după diferite criterii şi căutarea acestora;- stocarea şi arhivarea electronică a documentelor generate în fluxul de lucru în sistem;- semnarea documentelor şi autentificarea acestor;- identificarea şi accesul rapid la locul în care se află documentul în organizaţie, în cadrul fluxului de lucru.Persoana de contact: Andra CHESARU; ofiţer de presă. tel: 021. 313.69.90; fax: 021. 311.13.53; e-mail: cabinet@dgipi.ro web: www.dgipi.mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content