Lansare proiect – Îmbunătățirea capacității analitice pentru consolidarea managementului integrat

Departamentul de Informații și Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în București, str. Răzoare, nr. 5, Sector 6, derulează, începând cu data de 29.02.2016, proiectul “Îmbunătățirea capacității analitice pentru consolidarea managementului integrat al situației operative (AOS)” – ROFSIP2016OS5A06P01, cofinanțat din Fondul pentru Securitate Internă –Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor.Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este 820.242 lei, din care:• 615.181,5 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul pentru Securitate Internă;• 205.060,5 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea managementului integrat al situației operative cu sprijinul analiștilor de informații.Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice în domeniul analizei operaționale, pe de o parte, și însușirea cunoștințelor și abilităților practice de bază în domeniul analizei strategice, pe de altă parte.Grupul țintă al proiectului este constituit din analiști ai Departamentului de Informații și Protecție Internă (DIPI) și ai Serviciului de Protecție și Pază (SPP) – în calitate de partener instituțional. Beneficiare indirecte ale proiectului sunt instituțiile și autoritățile naționale care primesc sau accesează produsele de tip intelligence, în vederea valorificării și transpunerii acestora în decizii de nivel operațional/strategic, inclusiv la nivelul Uniunii Europene.Justificarea implementării proiectului este de a dezvolta capacitatea analitică de nivel operațional și strategic, cu efecte directe în planul timpilor de reacție la situația operativă, respectiv al creșterii calității produselor analitice destinate beneficiarilor legali. Concomitent, proiectul vizează armonizarea pregătirii de specialitate a analiștilor din cadrul DIPI și SPP, precum şi dezvoltarea cooperării între cei doi parteneri instituționali prin promovarea unei culturi și a unui limbaj comune în domeniul analizelor operaționale și strategice.Proiectul va contribui la consolidarea cunoștințelor deținute de analiștii proprii, dobândite ca urmare a implementării, cu succes, a proiectului SIMITO (cod SMIS 19554), precum și la sustenabilitatea acestuia.Principalele activități ale proiectului sunt: instruirea în domeniul analizei operaționale instruirea în domeniul analizei strategiceProiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni de la data semnării contractului de finanțare, în intervalul 29.02.2016 – 31.08.2017.Contact: Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă Compartimentul Relații publice• Tel.: 021/313.86.52• Fax: 021/311.13.53• E-mail: relații_publice@dipi.ro• Web: www.dipi.roDIPI – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut