Lansare proiect pentru gestionarea centralizată a serviciilor oferite de Arhivele Naţionale

ARHIVELE NAŢIONALE, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, tel 021.312.67.10, fax 021.312.58.41, organizează în data de 07.11.2012, începând cu ora 10.30, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, Evenimentul de lansare a proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale”, cod SMIS 14180, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.La Evenimentul de lansare a proiectului sunt invitaţi să participe miniştri, secretari de stat şi alţi reprezentanţi din: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Arhivele Naţionale – sediul central şi serviciile/birourile judeţene, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, firme private si mass-media.În cadrul evenimentului vor susţine alocuţiuni de deschidere următoarele persoane:-IOAN DRĂGAN, Director al Arhivelor Naţionale ale României-MIHAI VIOREL FIFOR, M.A.I.- Secretar de Stat pentru Comunităţile Locale-PAUL – VASILE ZAI, Consilier al ministrului Administraţiei şi Internelor-PETRICĂ CIUPITU – ISTRATE, Director Direcţia Monitorizare OIPSIDe asemenea, doamna RUXANDRA – MELANIA PRIMINESCU, coordonatorul de proiect, va prezenta în cadrul evenimentului de lansare informaţii generale despre proiectul “Sistem Informatic Integrat pentru Gestiunea Serviciilor oferite Clienţilor Arhivelor Naţionale”, iar prezentarea tehnică a proiectului o va susţine domnul ALEXANDRU TULAI, Analist senior din partea Iquest Technologies SRL, firma furnizoare.Proiectul are perioada de implementare în perioada 23.06.2011 – 22.06.2014, în baza contractului de finanţare nr. 307/321/23.06.2011 încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale – Axa Prioritară 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND STADIUL PROIECTULUIInstrumente Structurale 2007 – 2013 Serviciilor Publice Electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 26.658.760,00 lei, din care:a) valoare totală eligibilă în sumă de 21.474.000,00 lei- valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR este de 17.527.078,80 lei- valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional este de 3.946.921,20 leib) valoare neeligibilă în sumă de 5.184.760,00 leiProiectul se implementează în structurile Arhivelor Naţionale din Bucureşti şi judeţele: Braşov, Cluj, Iaşi, Timiş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Călăraşi, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea, pe o durată de 36 luni.Obiectivul general al proiectului constă în administrarea centralizată informatizată a serviciilor oferite de Arhivele Naţionale către cetăţeni, cercetători şi instituţii.Scopul proiectului constă în realizarea unei platforme informatice integrate care să asigure gestiunea centralizată a serviciilor oferite de Arhivele Naţionale către cetăţeni, cercetători şi instituţii, inclusiv cele generatoare de arhivă – respectiv “clienţii” instituţiei – precum şi gestiunea tuturor tipurilor de documente aflate în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale. În scopul accesibilităţii şi maximizării audienţei pentru aceste servicii, platforma va permite punerea acestora la dispoziţia publicului atât într-un mediu colaborativ on-line, cât şi prin contact direct la sediile instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Detalii suplimentare puteţi obţine de la:Ruxandra Melania PriminescuTel: 021.303.70.80 / interior 10376; Fax: 021.312.58.41e-mail: ruxandra.priminescu@mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content