Lansarea oficială a proiectului D-EMERSYS – Forță de intervenție rapidă în situații CBRN pe fluviul Dunărea

Astăzi, 05 mai a.c., la sediul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INFM) a avut loc lansarea oficială a proiectului – „D – EMERSYS – Forță de intervenție rapidă în situații CBRN pe fluviul Dunărea”.Evenimentul de astăzi s-a bucurat de participarea prim-adjunctului inspectorului general al IGSU, locotenent colonel Cristian Radu și a directorului Centrului Operațional Național al Direcției Generale de Securitate la Incendiu și Protectie Civilă din Bulgaria, comisar senior Krasimir Shotarov, care au subliniat importanța derulării unui parteneriat româno – bulgar pentru gestionarea rapidă și eficientă a urgențelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) de-a lungul fluviului Dunărea. Totodată, oficialii români și bulgari au evidențiat necesitatea achiziționării unor echipamente moderne, specializate pentru intervenţia la aceste tipuri de situații de urgență, demers menit să asigure succesul misiunilor la care vor participa serviciile profesioniste pentru situații de urgență române și bulgare.Această activitate reprezintă debutul unui proiect amplu, prin intermediul căruia Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va beneficia de trei ambarcațiuni CBRN de intervenție rapidă cu capacitate de detecție in – situ a elementelor toxice de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară în componentele acvatice din mediu, precum și de intervenție imediată în cazul producerii unui incendiu la structurile plutitoare și la cele aflate în apropierea țărmului.Acest tip de autospecială de intervenție permite identificarea rapidă și caracterizarea substanțelor toxice, periculoase și a materialelor radioactive, monitorizarea și prognozarea evoluției în timp și in spațiu a unei situații de urgență, decontaminarea populației din zonele afectate, precum și intervenția pentru gestionarea urmărilor unui incendiu.Ambarcațiunea CBRN de intervenție rapidă are patru module specializate, complet integrate în corpul navei, acestea fiind: ambarcațiunea de intervenție, sistemele de detecție, echipamentul de intervenție la incendii și de protecție personală și sistemele de comunicații. Descriere proiect: În conformitate cu decizia Comitetului Comun de Selecție a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria, la data de 15 noiembrie 2016 a fost semnat contractul de finanțare a proiectului 15.3.1.052, e-MS ROBG 123 – “D-EMERSYS- Forță de intervenție rapidă în situații CBRN pe fluviul Dunărea”, inițiat și coordonat, în calitate de lider de proiect, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (aflat în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării), în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – România) și Direcția Generală de Securitate la Incendiu și Protectie Civilă, (din cadrul Ministerului de Interne – Bulgaria). Proiectul, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, precum și de Guvernele României şi Bulgariei, are drept obiectiv principal asigurarea gestionării rapide și eficiente a urgențelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) de-a lungul fluviului Dunărea.Acesta se derulează pe o perioadă de 18 luni și are un buget total de 5.995.156,46 euro, fonduri destinate cu precădere dotării cu echipamente moderne, specializate pentru intervenţia la urgenţe CBRN, pregătirii personalului operativ în vederea utilizării acestora, precum și derulării, în anul 2018, a unui exercițiu comun în zona transfrontalieră româno-bulgară, pentru gestionarea acestor tipuri de situații de urgență.Prin intermediul acestui proiect se dorește înființarea unei forțe comune de intervenție rapidă – D-EMERSYS – rezultată în urma interconectării a două unități specializate, respectiv unitatea de reacție pe apă, furnizată serviciilor profesioniste pentru situații de urgență române și unitatea de asistență pe uscat, furnizată partenerilor bulgari. Acest demers are importanță strategică, întrucât va asigura baza logistică necesară realizării unei forțe multinaționale de intervenție CBRN, în zona transfrontalieră româno-bulgară.I.G.S.U. – Serviciul Informare și Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut