Lansarea Programului privind cooperarea în spațiul Scgengen finanțat prin granturile norvegiene

Joi, 30 octombrie a.c., la Hotelul Novotel din Capitală, a avut loc conferința de lansare a Programului “Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante”.Programul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, denumit şi “Granturile Norvegiene” și reprezintă un sistem de finanţare nerambursabilă care fost instituit în urma încheierii unui Acord între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană. Astfel, Norvegia îşi asumă responsabilitatea finanţării unor proiecte menite să contribuie la armonizarea Spaţiului Economic European (SEE), la crearea unui mediu mai sigur în spaţiul comun de libertate, securitate şi justiţie, într-o Europă mai stabilă, mai paşnică şi mai prosperă. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2012, Ministerul Afacerilor Interne a fost desemnat să exercite atribuţii de Operator de Program pentru Programul RO 21 “Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante”, program care face parte din domeniul de finanțare “Justiţie şi Afaceri Interne” al Granturilor Norvegiene. Obiectivul general al Programului RO 21 constă în creşterea securităţii cetăţenilor printr-o cooperare mai eficientă între autoritățile de aplicare a legii din statele membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate, inclusiv a traficului de ființe umane. Programul se implementează în colaborare cu Directoratul Poliţiei Norvegiene, care are rolul de Partener de Program. Finanţarea Programului este asigurată de către Regatul Norvegiei, în calitate de stat donator (85% din valoarea programului) şi România, în calitate de stat beneficiar, care asigură cofinanţarea (15%). Bugetul total al programului este de 6,235,294 Euro, din care contribuţia norvegiană se ridică la 5,300,000 Euro.Programul este compus dintr-un număr de 6 proiecte predefinite, care în acest moment sunt în curs de implementare de către diferite structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. * * * Pentru detalii privind Granturile Norvegiene, Programul RO 21 şi proiectele acestuia, puteți consulta pagina web a Operatorului de Program, la adresa www.norvegian.mai.gov.ro, unde se pot găsi atât “link-uri” relevante, cât şi elementele principale ale cadrului legal aplicabil.


Alte articole:
Sari la conținut