Lansarea proiectului Asigurarea comunicării şi pregătirii unitare specifice protecţiei infrastructurii critice

Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în București, Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, Sector 1, derulează, începând cu data de 30.03.2016, proiectul „Asigurarea comunicării şi pregătirii unitare specifice protecţiei infrastructurii critice” – ROFSIP2016OS6A16P01, cofinanțat din Fondul pentru Securitate Internă – Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este 1.612.436,57 lei, din care:► 1.451.192,91 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul pentru Securitate Internă;► 161.243,66 lei – cofinanțare eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea nivelului de protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europene prin pregătirea şi instruirea personalului cu atribuţii în domeniul schimbului de informaţii între aceste infrastructuri şi autorităţile publice responsabile.Scopul proiectului: stimularea, promovarea şi suportul schimbului de informaţii şi cunoştinţe în scopul diseminării bunelor practici în domeniul protecţiei infrastructurilor critice.Grupul ţintă: personal din cadrul compartimentelor specializate implicaţi în procesul de protecţie a infrastructurilor critice, atât de la nivelul autorităţilor publice responsabile, cât şi de la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE.Justificarea implementării proiectului: în termen de maximum 2 ani de la data abilitării, în condiţiile legii, de către instituţiile cu competenţe în domeniu a unităţilor de învăţământ pentru formare şi certificare profesională în domeniul de referinţă, autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/administratorii sunt obligaţi să asigure pregătirea personalului desemnat să îndeplinească funcţia de ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice din responsabilitate.Totodată, neasigurarea unui cadru unitar de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniul schimbului de informaţii între infrastructurile critice, ar pune România în situaţia de a nu beneficia de o informare imediată şi completă asupra unor posibile efecte transfrontaliere dezastruoase datorate perturbării unor instalaţii, servicii sau sisteme vitale României, aflate pe teritoriul acelor state membre, de aplicarea unor măsuri coordonate şi integrate la nivel european pentru asigurarea protecţiei infrastructurilor critice, precum şi de instrumente pentru limitarea şi eliminarea consecinţelor negative ale perturbării sau distrugerii unor astfel de infrastructuri.Principalele activități ale proiectului sunt:► dezvoltarea sistemului informatic integrat;► pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei infrastructurilor critice.Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare, în intervalul 30.03.2016 – 31.03.2018.Contact: Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice► Tel.: +40 21/264.85.40► Fax: +40 21/ 312.13.33► E-mail: fonduri.ccpic@mai.gov.ro► Website: http://ccpic.mai.gov.ro


Alte articole:
Skip to content