Lansarea proiectului „Dezvoltarea Metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetăţeni”

Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice din cadrul Ministerului Administrației și Internelor derulează, începând cu data de 18.07.2012, proiectul „Dezvoltarea Metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetăţeni”, cod SMIS 15548.Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013 şi are o perioadă de implementare de 24 de luni.Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 6.363.213,06 lei, din care:• 5.408.731,10 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 954.481,96 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.Proiectul are drept obiectiv dezvoltarea unei metodologii de măsurare a sarcinilor şi costurilor administrative, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice.Unul dintre aspectele problematice ale relaţiei administraţie publică – cetăţean îl reprezintă cantitatea şi complexitatea formalităţilor/procedurilor administrative care trebuie îndeplinite. Astfel, obţinerea de avize, autorizaţii, permise, solicitarea/comunicarea de informaţii, declaraţii, presupune un consum semnificativ de timp şi resurse. De aceea, pentru a reduce complexitatea acestor reguli/proceduri solicitate cetăţenilor, este necesară angajarea într-un proces unitar şi coerent de reducere a sarcinilor/procedurilor administrative. Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi propune, prin intermediul acestui proiect, să pună la dispoziţia autorităţilor un instrument de măsură pentru sarcinile şi costurile administrative suportate de cetăţean, creând astfel premisele unei evaluări obiective a situaţiei existente, în scopul simplificării procedurilor administrative şi reducerii costurilor suportate atât de către administraţia publică cât şi de către cetăţeni.Grupul țintă al proiectului este format din angajaţii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai Oficiilor de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai Unităţilor de Politici Publice din cadrul ministerelor şi ai Direcţiei de Politici Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și din reprezentanţi desemnați de către structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România și Asociaţia Comunelor din România.Printre principalele activități prevăzute în cadrul proiectului se numeră:• Realizarea unei analize în vederea asigurării unui proces de simplificare coerent, precum şi organizarea unui seminar pentru diseminarea rezultatelor acestei analize;• Elaborarea metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetăţeni și diseminarea acesteia;• Organizarea de ateliere de lucru pentru reprezentanţii instituţiilor care vor aplica metodologia Modelul Costului Standard pentru cetăţeni; • Conştientizarea şi instruirea angajaţilor cu privire la necesitatea demarării unor proiecte ce urmăresc reducerea sarcinilor şi costurilor administrative suportate de cetăţean şi administraţie;• Aplicarea metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetăţeni la domeniul selectat și organizarea unui seminar pentru diseminarea rezultatelor aplicării sale;• Realizarea broşurii metodologiei Modelul Costului Standard pentru cetăţeni. Persoana de contact: Ionuţ Vasilca, manager de proiect, tel: 021/311.24.23, 021/303.70.80 int. 11.152, e-mail: ionut.vasilca@mai.gov.ro.


Alte articole:
Skip to content