Lansarea proiectului „Implementarea unui sistem de apărare cibernetică la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (CERT-

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a lansat proiectul „Implementarea unui sistem de apărare cibernetică la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (CERT-INT)”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA), care se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni, este de 17.881.980,00 lei, din care:· 15.199.683,00 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;· 2.682.297,00 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii D.G.I.P.I. de a contribui la formularea politicilor în domeniul protecţiei informaţiilor din spaţiul cibernetic prin asigurarea unui mecanism unitar de reacţie şi răspuns la incidente de securitate la sistemele informatice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Scopul proiectului este de: · a îmbunătăţi politicile de protecţie a informaţiilor din spaţiul cibernetic şi a procedurilor de lucru în domeniul securităţii informaţionale la nivelul M.A.I.;· a asigura suportul logistic necesar pentru prevenirea, detectarea şi soluţionarea incidentelor de securitate şi a atacurilor informatice;· a consolida colaborarea în domeniul securităţii cibernetice cu celelalte Autorităţi Desemnate de Securitate şi echipe CERT;· a îmbunătăţi procesul decizional la nivelul M.A.I. privind gestionarea şi modul de intervenţie asupra incidentelor de securitate la nivel naţional şi regional.Grupul ţintă al proiectului este format lucrătorii implicaţi în mod direct în activitatea de prevenire şi contracarare a incidentelor de securitate a sistemelor informatice pe spaţiul MAI, din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi a structurilor teritoriale de informaţii şi protecţie internă. Principalele activităţi ale proiectului sunt: – asigurarea managementului şi monitorizării proiectului;- achiziţia necesară pentru echipa de management a proiectului;- lansarea oficială şi promovarea proiectului;- organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;- asigurarea consultanţei în vederea elaborării cerinţelor tehnice pentru sistemul de detectare şi contracarare ameninţări cibernetice şi implementarea contractului;- implementarea contractului de dezvoltare software pentru sistemul de apărare cibernetică;- testarea şi acceptarea sistemului de apărare cibernetică; – elaborarea unui set de instrumente şi metodologii de contracarare a ameninţărilor cibernetice;- diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului;- realizarea auditului proiectului. D.G.I.P.I. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content