Lansarea proiectului ”Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a Persoanelor”

Lansarea proiectului Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a PersoanelorJoi, 5 februarie a.c., Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a organizat conferința de lansare a proiectului „Registrul Electronic Național pentru Fișele de Evidență Centrală a Persoanelor (REN – FEC)”.Implementarea proiectului a început în data de 09.01.2014, odată cu semnarea contractului de furnizare a soluției tehnice.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară II „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniului major de intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, codul SMIS al proiectului 35082Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 16.720.000,00 lei, din care:• 14.212.000,00 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 2.508.000,00 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui set de instrumente moderne pentru a susține activităţile specifice ale Direcţiei, de furnizare a datelor cu caracter personal către cetăţeni, instituţii ale Administraţiei Publice, Guvernul României şi alte instituţii naţionale şi internaţionale.Scopul proiectului este acela de a integra acest nou set de instrumente, reguli şi etape, într-un sistem informatic, pus la dispoziţia utilizatorilor din cadrul Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor (S.P.C.E.P.) şi/sau al Direcţiei, facilitând procesul de emitere a documentelor și adeverinţelor solicitate de cetăţean, indiferent de locul de naştere sau de domiciliul acestuia, oferind servicii accesibile on-line de la orice structură aflată în subordonarea/ coordonarea Direcţiei. Grupul ţintă al proiectului este format din 30 de utilizatori autorizați la nivelul D.E.P.A.B.D., 500 de utilizatori din cadrul S.P.C.E.P., și 200 de utilizatori aparținând de instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției.Principalele activităţi ale proiectului sunt: crearea și menținerea unei arhive digitale din arhiva fizică existentă, prin conversia arhivei fizice, formată din cca. 80.000.000 de documente, într-o arhivă electronică digitizată; extragerea metadatelor printr-o soluţie de captură şi validarea acestora; constituirea bazei de date cu informaţiile aferente metadatelor şi a imaginilor asociate; automatizarea proceselor de acces la informaţiile extrase; crearea unui instrument de acces online la baza de date constituită.Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 26 luni la sediul D.E.P.A.B.D.Prin implementarea proiectului se urmăreşte obţinerea următoarele rezultate: eliberarea spațiului alocat arhivei fizice și constituirea bazei central cu imaginile fișelor scanate și digitizate; crearea unui portal care va facilita corespondența dintre instituțiile cu atribuții privind evidența persoanei; îmbunătățirea productivității și reducerea costurilor prin eliminarea sau minimizarea timpilor de căutare a documentelor solicitate de cetățenii și instituțiile publice; diminuarea birocrației la nivelul D.E.P.A.B.D.; dezvoltarea competențelor de operare a sistemului pentru funcționarii publici din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.Persoana de contact: Detalii suplimentare pot fi obţinute de la asistent manager de proiect, dl. Pripon Florin, tel: 021.413.55.59, fax: 021.413.50.49, e-mail: renfec.depabd@mai.gov.ro.


Alte articole:
Sari la conținut