M.A.I. in Raportul Comisiei Europene

Raportul Comisiei Europene evidenţiază progresele înregistrate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în lupta împotriva corupţiei.În continuare, Ministerul Administraţiei şi Internelor va lua măsuri pentru intensificarea procesului de prevenire şi combatere a acestui fenomen, în vederea atingerii standardelor comunitare în domeniu. Astfel, pentru viitor, structura de specialitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Anticorupţie – va menţine şi îmbunătăţi nivelul cooperării cu procurorii, în scopul eficientizării activităţilor întreprinse. Buna colaborare dintre ofiţerii DGA şi procurori a fost surprinsă şi de experţii europeni care au menţionat în Raport că, din cele 173 rechizitorii emise pentru fapte de corupţie la nivel naţional, 139 au fost instrumentate de Parchetele teritoriale cu poliţia judiciară a Direcţiei Generale Anticorupţie.De asemenea, a fost subliniată şi latura pro-activă constând în derularea unor campanii de sensibilizare a opiniei publice în scopul atragerii cetăţenilor într-un parteneriat real, menit a descuraja faptele de corupţie.Prevenirea faptelor ilegale reprezintă o prioritate la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor în toate domeniile de competenţă şi implicit în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei.În acest context, Ministerul Administraţiei şi Internelor va sprijini activitatea Centrului Naţional de Integritate pentru întărirea rolului acestuia în vederea consolidării grupurilor de acţiune anticorupţie şi intensificării cursurilor de formare profesională oferite de Centru.În egală măsură, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va aduce contribuţia la implementarea măsurilor anticorupţie, inclusiv la nivelul administraţiilor publice locale.De asemenea, întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici reprezintă un obiectiv important al Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea identificării, şi în viitor, a celor mai bune soluţii de modernizare a instituţiilor publice.


Alte articole:
Skip to content