Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență

Ministerul Afacerilor Interne derulează proiectul „Management performant și unitar la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru serviciile de urgență”, cod SIPOCA 52, co-finanţat de Uniunea Europeană, din fondul Fondul Social European (FSE), care constă în implementarea unor sisteme unitare de management al calității și performanței, precum și a unei platforme informatice aferente gestionării acestora, pentru furnizarea unor servicii de calitate recunoscute la nivel internațional pe domeniul situațiilor de urgență. Astfel proiectul are ca obiectiv general crearea și dezvoltarea unui cadru unitar pentru managementul performant la nivelul structurilor operative şi de coordonare cu atribuții privind gestionarea și intervenția în cazul situațiilor de urgență și a urgențelor medicale.Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creșterea performanței organizaționale prin implementarea Instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice (CAF) și a sistemului de management integrat Balanced Scorecard (BSC) în Ministerul Afacerilor Interne, pe domeniul situațiilor de urgență, creșterea eficienței serviciilor oferite de structurile din domeniul situațiilor de urgență și Centrul de Psihosociologie prin implementarea și certificarea SR EN ISO 9001:2015, precum și creșterea capacității personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și performanței prin pregătirea specifică a unui număr de 432 de persoane din cadrul MAI.Grupul țintă este constituit din personalul M.A.I cu funcții de conducere și de execuție din structuri ale Aparatului Central al M.A.I, instituții și structuri aflate în subordinea M.A.I, centrale și teritoriale, precum și alte instituții și autorități cu care M.A.I cooperează sau colaborează la nivel național și internațional pe domeniul situațiilor de urgență.Rezultatele proiectului vor fi: implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice (CAF), implementarea instrumentului de management al performanței – Balanced Scorecard (BSC), implementarea standardului SR EN ISO 9001:2015, la nivelul MAI, în următoarele structuri din cadrul Aparatului Central – Departamentul pentru Situații de Urgență, Direcția Medicală, Corpul de Control al Ministrului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență împreună cu structurile teritoriale, Inspectoratul General de Aviație împreună cu structurile teritoriale și Centrul de Psihosociologie, pe activitatea din domeniul situațiilor de urgență), precum și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților unui număr de 432 de persoane în vederea creșterii capacității personalului în domeniul implementării și gestionării sistemelor și instrumentelor unitare de management al calității și performanței prin pregătire specifică.De rezultatele proiectului vor beneficia peste 26.000 de angajați ai MAI care activează în domeniul situațiilor de urgență, precum și populația de pe întreg teritoriul țării – prin îmbunătățirea serviciilor prestate de către structurile MAI, ca urmare a implementării instrumentelor de management al calității și performanței.Proiectul se desfășoară la nivel național pe o durată de 30 luni, în perioada 16.08.2017 –15.02.2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în cadrul Cererii de proiecte IP 3/2016 ”Sprijin pentru susținerea măsurilor din SCAP, SMRB, planul de măsuri de simplificare pentru cetățeni” pentru Axa prioritară 1 ”Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Prioritatea de investiții 11.i. ”Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme a unei mai bune legiferări și a bunei guvernanțe”. Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile este 14.577.845,74 lei, din care: 12.243.037,97 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și 2.334.807,77 lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Departamentul pentru Situații de Urgență


Alte articole:
Skip to content