Masuri pentru limitarea efectelor inundatiilor

La nivel naţional, pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice (evacuarea apei din locuinţe, gospodării şi anexe gospodăreşti, decolmatarea unor tronsoane de cale ferată şi a fântânilor din localităţile afectate), au acţionat 224 de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu 39 mijloace de intervenţie. În municipiul Bacău, o persoană blocată pe râul Bistriţa a fost salvată de un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Bacău, iar echipaje specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava, împreună cu 17 jandarmi, au continuat căutările persoanei dispărute din localitatea Todireşti.* * *Conform mesajelor de actualizare a avertizării hidrologice emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, în intervalul 27.06 ora 16.00 – 29.06.2010 ora 16.00, se instituie COD ROŞU pe râul Prut, pe sectorul Oroftiana – amonte acumularea Stânca Costeşti, şi pe Râul Negru, pe sectorul Reci – confluenţa Olt, judeţul Covasna, COD PORTOCALIU pe raul Siret pe sectorul Siret – amonte Cosmeşti şi pe râul Suceava – jud. Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea, pe Târnava Mică şi pe Târnava Mare pe sectorul Sighişoara – Blaj – jud. Sibiu, Mureş şi Alba, COD GALBEN pe râul Târnava Mare pe sectorul amonte Sighişoara – jud. Harghita şi Mureş, pe Târnava sector Mihalt – confl. Mureş, pe Mureş sector confl. Târnava – aval Alba Iulia – jud. Alba, pe Cibin şi pe râul Olt aval Sebeş Olt – jud. Sibiu, Vâlcea şi Olt.Se menţine COD PORTOCALIU pe Oltul superior şi mijlociu sectorul Tomeşti – Sebeş Olt şi pe afluenţii aferenţi acestui sector de râu (Râul Negru amonte Reci, Homorodul Mare, Homorodul Mic, Varghis, Cormoş, Ozunca, Baraolt), aferente judeţelor: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, se menţine COD GALBEN pe Crasna – jud. Sălaj şi Satu Mare, Bega Veche – jud. Timiş pe râurile din bazinele superioare ale râurilor Prahova şi Buzău – jud. Prahova şi Buzău, pe Putna, Rm.Sărat, Trotuş, Bistriţa şi Moldova, Bârlad – jud. Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Galaţi, Vaslui şi Iaşi, pe afluenţii Prutului şi pe Prut pe sectorul Stânca Aval – Prisăcani – jud: Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi. Se instituie şi se menţine COD PORTOCALIU începând cu data de 27.06.2010 ora 17 pe Dunăre, pe tot sectorul românesc (Gruia – Tulcea), aferent judeţelor: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Constanţa şi Tulcea.Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis aceste avertizări tuturor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă vizate, care, la rândul lor au transmis-o autorităţilor publice locale şi tuturor instituţiilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Au fost avertizate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) care au luat următoarele măsuri: • instituirea serviciului de permanenţă la sediul primăriei, acolo unde acesta nu era instituit anterior ca urmare a altor atenţionări şi avertizări;• monitorizarea permanentă şi cu maximă atenţie a situaţiei existente, pentru a putea lua măsurile preventive, în scopul limitării efectelor negative şi a avertizării operative a populaţiei în eventualitatea apariţiei unor situaţii de urgenţă; • supravegherea permanentă, a podurilor, podeţelor şi altor secţiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este posibilă formarea torenţilor;• stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare şi a zonelor de acordare a primului ajutor pentru cei surprinşi de viituri;• asigurarea condiţiilor necesare cazării/hrănirii populaţiei în cazul în care se impune evacuarea acesteia;• În cazul producerii fenomenelor vizate, membrii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă trebuie să fie pregătiţi să participe la acţiunile de protecţie şi de apărare împotriva inundaţiilor, cu utilajele şi echipamentele din dotare, să valorifice la maxim resursele umane şi materiale aflate la dispoziţie• anunţarea în cel mai scurt timp a Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de fenomenele prognozate.Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recomandă cetăţenilor să aibă în vedere următoarele măsuri preventive:În cazul în care sunteţi surprins de inundaţii la domiciliu vă recomandăm următoarele:• Aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă);• Blocaţi ferestrele astfel încât să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;• Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;• Încuiaţi uşile şi ferestrele după ce închideţi apa, gazul şi aparatele electrice;• Mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante);• În cazul în care sunteţi surprinşi în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, parcuri, săli de spectacole, autogări etc.) este necesar să respectaţi cu stricteţe recomandările autorităţilor şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate.În cazul în care se trece la evacuare :• Respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi, în primul rând, populaţia aflată în zonele cele mai periculoase;• Înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;• Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;• La părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, rezerva de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, aparat de radio, iar pe timp friguros şi îmbrăcăminte groasă;• După sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.La reîntoarcerea acasă respectaţi următoarele:• Nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;• Nu atingeţi firele electrice;• Nu consumaţi apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;• Consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare;• Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate;• Executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea malului, curăţarea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;• Sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente.COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – IGSU


Alte articole:
Skip to content