Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă

În data de 6.07.2009, proiectul „Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă”- Cod SMIS 2803 înaintat de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în calitate de Beneficiar, a obţinut o finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.Durata de implementare a proiectului este de 24 luni şi valoarea totală eligibilă de 5.034.859 lei, din care 4.279.630,15 lei (85%) finanţare nerambursabilă prin PO DCA şi 755.228,85 lei (15%) contribuţia solicitantului.Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de noi instrumente, mecanisme şi metodologii în vederea eficientizării activităţii din administraţia publică.Necesitatea creşterii performanţei în administraţia publică, a îmbunătăţirii actului decizional, a creşterii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sunt premisele care au stat la baza elaborării proiectului „Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă”, în concordanţă cu atribuţiile UCRAP, de a promova, dezvolta şi implementa metode şi instrumente pentru modernizarea administraţiei publice locale şi centrale.Scopul proiectului este acela de a crea un sistem de management integrat, la nivelul autorităţilor publice locale şi centrale care să aibă la bază ciclul de îmbunătăţire continuă PDCA (Plan, Do, Check, Act) prin dezvoltarea şi implementarea unui set de instrumente ale managementului public, precum: Cadrul Comun de Autoevaluare a Instituţiilor Publice (CAF online), Programul Multianual de Modernizare (PMM), Balanced Scorecard (BSC) şi Benchlearning.Persoana de contact: Steluţa BULĂCEANUFuncţia: MANAGER DE PROIECTDate de contact: tel. 021.303.70.80 interior 11357, e-mail: steluta.bulaceanu@mai.gov.roUnitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul M.A.I.


Alte articole:
Skip to content