Mii de activități în școli, pentru siguranța elevilor

Pentru Poliţia Română, asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în şcoli, precum şi în zonele adiacente acestora reprezintă o prioritate. În perioada anului şcolar 2009-2010, Poliţia Română a coordonat şi organizat, prin structurile teritoriale, numeroase activităţi în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, având ca principal obiectiv creşterea gradului de siguranţă şi securitate publică, pentru eficientizarea măsurilor necesare asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor principal de poliţie Petre Tobă, pe parcursul anului şcolar 2009-2010 s-au desfăşurat, sub directa coordonare a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în toate judeţele, acţiuni concertate pentru prevenirea şi combaterea violenţei în unităţile de învăţământ. Astfel, s-a redus numărul infracţiunilor sesizate, numărul infracţiunilor săvârşite de către elevi şi numărul de elevi victime.Premergător începerii anului de învăţământ 2009-2010 a fost elaborat un Plan de măsuri, în care au fost stabilite o serie de sarcini concrete care să conducă la îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar. Poliţiştii au acordat sprijin de specialitate conducerilor unităţilor şcolare, pentru asigurarea pazei în concordanţă cu prevederile Legii nr. 333/2003, identificarea unor soluţii eficiente de organizare a controlului accesului, cât şi pentru asigurarea protecţiei electronice şi mecanice a căilor de acces în aceste instituţii. De asemenea, împreună cu reprezentanţii consiliului de administraţie al unităţilor şcolare s-a analizat gradul de siguranţă pe care îl prezintă fiecare unitate în parte, stabilindu-se necesităţile de realizare a împrejmuirilor, securizarea clădirilor, îmbunătăţirea iluminatului şi alte măsuri menite să sporească nivelul de siguranţă a acestora, în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 35 din 2007. Demersurile întreprinse de poliţie către conducerile unităţilor de învăţământ şi administraţia publică locală au condus la creşterea numărului unităţilor şcolare asigurate cu sisteme de supraveghere video la 3.397 (+26,58%).Totodată, încă de la începutul anului şcolar, în urma analizelor efectuate pentru fiecare unitate de învăţământ aflată în zona de competenţă, acestea au fost incluse în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei, asigurându-se, totodată, supravegherea în permanenţă a traseelor de deplasare a elevilor.Echipaje de poliţie au fost prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. De asemenea, au fost efectuate patrulări în zona şcolilor şi în perioadele când elevii nu au cursuri, întrucât multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii.La acţiunile desfăşurate au participat, în medie, aproximativ 10.000 de poliţişti lunar, care au colaborat cu jandarmi şi poliţişti comunitari, precum şi cu alţi parteneri (inclusiv asociaţiile părinţilor elevilor şi conducerea unităţilor de învăţământ).Pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, au fost derulate, în comun cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ, peste 23.000 de acţiuni preventive. Au fost identificate şi controlate peste 3000 de unităţi economice din zona imediat adiacentă a unităţilor de învăţământ. În urma acţiunilor specifice, au fost depistaţi, în localurile din apropierea şcolilor, peste 24.000 de elevi care absentau de la cursuri. 380 de persoane au fost sancţionate pentru vânzarea băuturilor alcoolice elevilor. În incinta sau în zona imediată a şcolilor au fost înregistrate 888 de apeluri la SNUAU 112, în care au fost semnalate incidente în care au fost implicaţi elevi. Au fost aplicate 5.143 de sancţiuni şi constatate 190 de infracţiuni. Acţiunile întreprinse de către poliţişti şi măsurile adoptate, împreună cu unităţile de învăţământ, au dus ca numărul infracţiunilor sesizate comise în şcoli şi în afara acestora, în care au fost implicaţi şi elevi, să înregistreze scăderi, în comparaţie cu perioada similară din anul precedent.Peste 100 de campanii şi aproximativ 150 de proiecte de prevenire au fost derulate în anul şcolar 2009 – 2010.Poliţiştii de la compartimentele de analiză şi prevenirea criminalităţii, împreună cu cei rutieri, sprijiniţi de poliţişti de proximinate au derulat campanii antivictimale în cadrul unităţilor şcolare.Enumerăm, cu titlu exemplificativ, câteva dintre cele 114 campanii de prevenire desfăşurate în anul şcolar care s-a încheiat în iunie a.c.Campania Şcoala nu se face la bar a avut ca scop prevenirea absenteismului şcolar şi a consumului de alcool în rândul elevilor. Siguranţa tinerilor pe Internet a fost demarată plecând de la ideea responsabilizării elevilor asupra riscurilor la care se expun când utilizează site-urile de socializare. Campania Dependenţi de libertate a avut în vedere informarea elevilor cu privire la consumul de substanţe etnobotanice, iar Poliţistul – prietenul copiilor a urmărit apropierea copiilor de poliţişti. Pe parcusul anului şcolar care s-a încheiat în iunie a.c., s-a desfăşuat şi campania Drepturile şi obligaţiile copilului un pas spre prevenirea delincvenţei juvenile, având drept scop prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional. Campania Omul cu două feţe a fost iniţiată pentru prevenirea traficului de persoane, iar Adolescenţă fără delincvenţă! a avut în vedere informarea elevilor cu privire la consecinţele faptelor antisociale şi sprijinirea cu măsuri antivictimizare.De asemenea, s-au derulat mai multe programe de prevenire a violenţei şi a delincvenţei juvenile sau pentru conştientizarea elevilor asupra a ceea ce înseamnă traficul de persoane.Proiectul Muguri şi flori s-a născut din dorinţa de a antrena preşcolarii şi şcolarii în activităţi comune pentru conştientizarea drepturilor şi a îndatoririlor copiilor şi diminuarea riscului victimal în rândul lor.Migranţii români, între depărtarea de casă şi beneficiul economic este un proiect comun realizat între poliţie – şcoală – părinţi, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare în rândul adulţilor asupra problemelor pe care le întâmpină copiii rămaşi singuri acasă. Proiectul de prevenire a delincvenţei juvenile Fii adolescent fără să fii victimă sau delincvent a luat naştere în vederea prevenirii delicvenţei juvenile în rândul minorilor, iar Abandonaţi pe termen limitat pentru prevenirea şi combaterea victimizării în rândul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Un alt proiect, Misiune posibilă – şanse egale în alegerea carierei a avut ca scop principal promovarea şanselor egale pentru tinerii aparţinând minorităţilor etnice.La cele 1.170 de întâlniri care au avut loc pe parcursul anului şcolar între poliţişti şi elevi au participat peste 100.000 de tineri, fiind dezbătută împreună problema violenţei în şcoli. Poliţiştii au purtat discuţii cu elevii privind principalele problemele cu care aceştia se confruntă, subliniindu-le efectele negative ale unei conduite violente.Întâlnirile au fost interactive, elevii răspunzând provocărilor lansate de poliţişti pe teme legate de delincvenţă juvenilă, atititudini şi măsuri de prevenire a victimizării minorilor, a absenteismului şcolar, consumului de droguri şi alcool şi a accidentelor rutiere.În anul şcolar 2009 – 2010, Poliţia Română a desfăşurat acţiuni şi cu alţi parteneri precum asociaţiile părinţilor elevilor şi conducerea unităţilor de învăţământ, pentru eficientizarea măsurilor necesare asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ. Astfel, au fost organizate 100 de întâlniri cu profesori, părinţi şi alţi specialişti.Pe lângă acestea, din iniţiativa Poliţiei au fost iniţiate peste 90 de concursuri (concurs de desen cu tema Poliţistul prietenul meu, concurs de eseuri Fără violenţă. O adolescenţă fericită, competiţii sportive, concurs de realizare materiale preventive Spune NU violenţei, sau concursuri de educaţie rutieră), şi alte aproape 100 de activităţi de prevenire.Pe linie de poliţie rutieră, în anul şcolar 2009/2010, au fost desfăşurate o serie de activităţi de educare şi prevenire a accidentelor de circulaţie în rândul şcolarilor şi preşcolarilor.Totodată, cu ocazia deschiderii anului de învăţămînt, au fost reactivate cele 116 patrule şcolare de circulaţie de la nivelul judeţelor, acestea acţionând la trecerile de pietoni din jurul şcolilor, sub îndrumarea şi supravegeherea poliţistului rutier şi a unui profesor desemnat.A fost elaborat Regulamentul patrulelor şcolare şi al caravanelor şcolare precum şi Regulamentul caravanelor scolare instituite la nivelul mediului rural, unde nu sunt amenajate trotuare pentru deplasarea pietonilor.Au fost editate peste 50.000 de flyere, orare şcolare, pliante, cu mesaj preventiv, care au fost distribuite în şcolile din ţară, broşuri şi cărţi cu tematică rutieră ,, Să circulăm corect”, ,,Învăţ să circul corect”, iar specialiştii Direcţiei Rutiere din IGPR, împreună cu specialişti din cadrul M.E.C.T.S, au elaborat manualul de educaţie rutieră ,,Viaţa în trafic, între risc şi siguranţă” în format electronic, pentru elevi şi profesori, ce a fost distribuit în toate şcolile din ţară.Dinamica accidentelor grave de circulaţie în care au fost implicaţi copii, în anul şcolar 2009/2010, comparativ cu 2008/2009În perioada 15.09.2008 – 15.06.2009 s-au produs 1562 accidente, soldate cu 145 morţi, 938 răniţi grav şi 366 răniţi uşor. În perioada 15.09.2009 – 15.06.2010 s-au produs 1420 accidente (- 142), soldate cu 134 morţi (-11), 832 răniţi grav (-106) şi 358 răniţi uşor (-8). Date statistice –an şcolar 2009 -2010 Numărul infracţiunilor sesizate în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar s-au redus în anul şcolar 2009-2010, faţă de perioada similară a anului trecut. Astfel, au fost sesizate cu 23,9% mai puţine infracţiuni, numărul infracţiunilor săvârşite de către elevi a scăzut cu 33,12%, iar numărul de elevi victime s-a redus cu 8,5%.De asemenea, în urma analizării locului producerii infracţiunilor, a reieşit că numărul infracţiunilor sesizate în zona adiacentă şcolilor cunoaşte o scădere de 36,6%, iar numărul infracţiunilor săvârşite de către elevi în afara unităţilor de învăţământ a scăzut cu 9,48%. De asemenea, numărul elevilor victime în afara unităţilor de învăţământ a scăzut cu 31,6%.În ceea ce priveşte faptele comise în incinta şcolilor au fost sesizate cu 8% mai puţine infracţiuni, numărul infracţiunilor comise de elevi înregistrând o scădere de 25,5%, iar cazurile în care elevii au fost victime ale infracţiunilor a crescut cu 13,8%.Infracţiunile de furt reprezintă jumătate din totalul faptelor înregistrate, 25% sunt infracţiuni de lovire sau alte violenţe sesizate, iar cele de tâlhărie sunt de 3%.Subiectul delincvenţei juvenile este larg dezbătut, fiind etichetat sub diverse denumiri: copii cu tulburări de comportament (termen medical), tineri neadaptaţi (termen sociologic), „copii – problemă” (termen psiho-pedagogic), minori delincvenţi (termen juridic) etc.Stimaţi părinţi, PENTRU A VĂ ŢINE COPILUL CÂT MAI DEPARTE DE UN COMPORTAMENT DEVIANT, POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ:Comunicaţi cu copilul dumneavoastră! Acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată; Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi! Violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică; Verificaţi de câţi bani de buzunar dispune copilul dumneavoastră şi cum îi cheltuieşte; Dacă fiul sau fiica dumneavoastră vine acasă cu obiecte de valoare, verificaţi provenienţa lor şi nu acceptaţi răspunsuri facile; Sfătuiţi-vă copilul să nu accepte invitaţia de a se urca în maşina unei persoane necunoscute; Educaţi copilul să nu primească daruri de la persoane necunoscute şi nici să nu dea relaţii despre programul dumneavoastră de lucru; Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră; Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dumneavoastră şi de familiile lor; Asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere; Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie, care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă; Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă; Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi; Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor;Luaţi toate măsurile de educare, creştere şi supraveghere specifică fiecărei vârste în parte, cu scopul de a nu vă înregistra în categoria celor ce spun „copilul meu este în închisoare“ sau „copilul meu este un infractor”!POLIŢIA ROMANĂ RECOMANDĂ TINERILOR: Nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant;Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute întâmplător;Nu intraţi în anturaje dubioase!Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se adună persoane dubioase, se consumă alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc;Nu primiţi nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveţi puţine informaţii;Dacă aveţi ocazia, combateţi delincvenţa legată de droguri, demascând plasatorii şi eventualii consumatori! I.G.P.R. – CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content