Ministerul Afacerilor Interne a preluat președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar

Anul acesta ministerul afacerilor interne a preluat de la Ministerul Justiției președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (Comisia sau CNDIU), organism consultative al Guvernului, constituit potrivit HG nr.420/2006.Președinția va fi asigurată de Ministerul Afacerilor Interne pentru o perioadă de un an, predarea președinției către următoarea instituție (Ministerul Afacerilor Externe) urmând a se realiza în prima parte a anului 2018.Comisia examinează şi propune măsurile necesare la nivel naţional, în vederea aplicării, respectării şi prevenirii violării normelor de drept umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este parte. De asemenea, ea urmăreşte şi analizează transpunerea în legislaţia internă a normelor internaţionale de drept umanitar, emite avize consultative cu privire la proiecte de acte normative în domeniul dreptului umanitar şi recomandă ratificarea instrumentelor juridice internaţionale din domeniul dreptului umanitar.


Alte articole:
Skip to content