Ministrul Administraţiei şi Internelor, Gabriel Berca, la Reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne

Miniştrii prezenţi astăzi, la Bruxelles, la reuniunea JAI, au adoptat proiectul de concluzii ale Consiliului privind stabilirea unei proceduri în scopul consolidării guvernanţei politice în ceea ce priveşte cooperarea Schengen. La propunerea României, preşedinţia Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne a introdus în textul concluziilor reuniunii o referire generală la Concluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012, prin care se menţionează luna septembrie ca dată la care se va adopta o decizie privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.Referitor la proiectul de concluzii privind stabilirea unei proceduri în scopul consolidării guvernanţei politice în ceea ce priveşte cooperarea Schengen, ministrul Administraţiei şi Internelor, Gabriel Berca, a salutat iniţiativa preşedinţiei daneze de a stabili o modalitate de analiză, la nivelul miniştrilor, a problemelor sensibile cu care se confruntă spaţiul Schengen. Oficialul român a subliniat caracterul transparent al acestor discuţii, prin intermediul cărora se pot adopta decizii adecvate pentru a îndrepta situaţii care pot degenera şi pune în pericol siguranţa tuturor. Miniştrii au mai adoptat proiectul de concluzii ale Consiliului privind un cadru comun de solidaritate veritabilă şi practică faţă de statele membre ale căror sisteme de azil se confruntă cu presiuni deosebite. Ministrul Gabriel Berca a evidenţiat faptul că sistemul de reacţie al UE ar trebui să aibă preponderent un caracter proactiv şi să conţină instrumente de recunoaştere a semnelor unei situaţii de criză care să fie completate de măsuri de reacţie operaţionale şi de solidaritate.În acest sens, el a salutat faptul că textul de concluzii ia în considerare atât crizele datorate problemelor în materie de azil, cât şi cele datorate fluxurilor mixte. Ministrul român a evidenţiat stabilirea unui cadru clar privind acţiunile FRONTEX şi ale Biroului European de Sprijin în domeniul Azilului.Discuţiile privind migraţia ilegală au oferit participanţilor oportunitatea unui schimb de idei în vederea îmbunătăţirii eficienţei acţiunilor întreprinse, cât şi a unei mai bune coordonări între toţi actorii implicaţi. Ministrul Gabriel Berca a precizat că în ultimul an au avut loc evoluţii semnificative în ceea ce priveşte tendinţele imigraţiei ilegale la frontiera externă a UE. El a menţionat că, la nivel intern, România a întreprins deja o serie de măsuri care vizează consolidarea capacităţii de implementare a legii, inclusiv prin creşterea capacităţii de cazare pentru solicitanţii de azil. În plan extern, România a vizat consolidarea cooperării cu statele terţe vecine în vederea implementării acordurilor de readmisie şi întărirea construcţiei instituţionale. În acest sens, există deja un dialog avansat cu Republica Moldova, a subliniat oficialul român în încheiere.


Alte articole:
Skip to content