Ministrul Igaş a condus şedinţa Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor

Astăzi, 25 octombrie a.c., la sediul M.A.I., în prezenţa ministrului Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a avut loc şedinţa Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, urmată de o videoconferinţă cu prefecţii pe tema măsurilor luate pentru încadrarea în termen a tuturor activităţilor de recenzare. La şedinţă au participat reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, Institutului Naţional de Statistică, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Justiţiei, Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului Relaţiilor Interetnice, Academiei Române, structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţiei Naţionale pentru Romi. Minstrul Traian Igaş le-a cerut prefecţilor şi primarilor, dar şi reprezentanţilor Institutului Naţional de Statistică, să manifeste mai multă implicare şi deschidere în informarea cetăţenilor cu privire la procesul de recensământ, pentru a evita înţelegerea eronată sau confuziile legate de anumite reglementări, amintind, în context, de speculaţiile lansate public privind culegerea de date cu caracter personal.În acest sens, ministrul le-a cerut prefecţilor şi subprefecţilor să organizeze, mâine, 26 octombrie a.c., conferinţe de presă la nivelul fiecărui judeţ pentru a informa corect populaţia cu privire la activitatea de recenzare. În acelaşi timp, Traian Igaş a solicitat ca pe paginile de internet ale prefecturilor să fie postate, zilnic, informări despre stadiul procesului de recensământ la nivelul fiecărei localităţi.Ministerul Administraţiei şi Internelor aminteşte că, în cadrul procesului de recenzare, colectarea codului numeric personal este stipulată prin Legea 170/2011 privind aprobarea OUG nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea OG 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011. Astfel, articolul 2, alin. (1) prevede: “Persoanele [ ….] sunt obligate să furnizeze, pe propria răspundere, persoanelor care efectuează înregistrarea în formularele de recensământ datele şi informaţiile prevăzute în programul de recensământ.(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage răspunderea contravenţională a celor vinovaţi.”Totodată, articolul 12 din OUG 34/2011 precizează că, “În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării persoanelor şi a calităţii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum şi etnia, religia şi limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare”.În procesul de prelucrare al datelor, informaţiile sunt ulterior anonimizate, numele şi prenumele persoanelor NU sunt înscrise în baza de date, iar recenzorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor. Mai mult, în procesul de prelucrare informaţiile vor fi utilizate numai în cadrul sistemului informatic statistic naţional (în interiorul reţelei VPN criptat). În baza de date ORACLE pe serverul INS nu există niciun fel de corespondenţă CNP – Nume şi prenume. La un an după încheierea prelucrării, formularele cu datele individuale vor fi distruse fizic, conform normelor şi procedurilor legale. Conform art. 13 din H.G 922/2011, alin. (1), „după terminarea prelucrării şi validării datelor, toate chestionarele care conţin date cu caracter personal sunt predate operatorilor economici specializaţi, în condiţii care să asigure confidenţialitatea datelor, pentru distrugere.”Totodată, conform art. 5 din H.G. 922/2011, „declaraţiile populaţiei înregistrate la recensământ NU pot fi utilizate în alte scopuri decât cele statistice şi nici pentru stabilirea unor drepturi sau obligaţii”. Aşadar, informaţiile furnizate de populaţie vor fi utilizate exclusiv în scop statistic, ele nu vor fi comunicate altor instituţii şi nu vor putea fi folosite, în nicio situaţie, de alte instituţii (în scopuri de impozitare/taxare fiscală, de îngrădire sau limitare a unor drepturi, de pierdere a cetăţeniei etc.)


Alte articole:
Skip to content