Modificare HG – constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia. Proiectul de act normativ îşi propune să modifice şi să completeze Hotărârea Guvernului nr. 572 din 28 mai 2008, în principal prin includerea în componenţa Grupului de coordonare sus-menţionat a Jandarmeriei Române şi a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Totodată, actul normativ supus dezbaterii publice stabileşte că activitatea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia va fi coordonată de către secretarul de stat pentru ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, acesta urmând a îndeplini funcţia de preşedinte al Grupului. * * * Textul documentului este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti.Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-internationa@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.


Alte articole:
Skip to content