Modificări legislative privind libera circulaţie pe teritoriul României

Oficiul Român pentru Imigrări informează cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.443/24 iunie 2011, a Legii nr. 80 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.Astfel, noile modificări legislative au fost necesare atât pentru transpunerea deplină a acquis-ului european în materie de rezidenţă (Directiva 2004/38/CE) cât şi pentru clarificarea anumitor aspecte care nu sunt legiferate la nivelul Uniunii Europene, dar a căror reglementare este necesară pentru a fi asigurată exercitarea de către cetăţenii UE şi membrii de familie ai acestora a dreptului la liberă circulaţie.Acestea vizează, în principal, următoarele aspecte:1. Includerea cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi a membrilor de familie ai acestora în categoria beneficiarilor regimului juridic stabilit de acest act normativ (textul iniţial făcea referire doar la membrii UE şi ai Spaţiului Economic European),2. Introducerea şi definirea sintagmei „asigurare de sănătate” conform legislaţiei europene prin care se extinde domeniul de aplicare şi asupra asigurărilor private de sănătate, 3. Introducerea şi definirea statutului de lucrător, care, în acest moment, nu se bucură de o corespondenţă în legislaţia naţională aplicabilă în materie (statutul de lucrător este consacrat în cuprinsul art.7 alin.(3) al Directivei 2004/38/CE),4. Reglementarea procedurii de emitere a vizelor de intrare pentru cetăţenii terţi, membrii de familie ai cetăţenilor UE,5. Eliminarea obligativităţii cetăţenilor UE şi a membrilor de familie ai acestora de a-şi declara prezenţa pe teritoriul României în termenul de 15 zile de la intrare,6. Reglementarea posibilităţii de a beneficia de rezidenţă permanentă fără aplicarea condiţiilor referitoare la legalitatea şi continuitatea rezidenţei pentru anumite categorii de persoane,7. Introducerea termenelor de valabilitate pentru certificatele de înregistrare şi cărţile de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii UE – şi obligarea acestora şi a membrilor de familie de a se prezenta la organele competente în vederea preschimbării documentelor menţionate. Biroul Relaţii Publice şi Comunicare-O.R.I


Alte articole:
Skip to content