Monitorizarea indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Vineri, 7 septembrie 2012, în sala Hila a Hotelului Minerva din Bucureşti, începând cu ora 09.30, Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează conferinţa de prezentare a stadiului proiectului “Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice” cod SMIS nr. 2903. Beneficiarul proiectului este Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, proiectul fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013.La acest eveniment sunt aşteptaţi să participe, alături de echipa de proiect, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale furnizorilor / prestatorilor serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi oficialităţi din cadrul altor instituţii centrale şi locale.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor comunitare de utilităţi publice prin introducerea unui sistem de evaluare pe bază de indicatori a modului în care autorităţile publice locale se preocupă de dezvoltarea unui management performant al acestor servicii şi de promovarea unui program coerent de investiţii şi modernizare a infrastructurii aferente.În cadrul acestei conferinţe vor fi prezentate informaţii importante privind selectarea autorităţilor locale care vor participa la faza pilot a proiectului. De asemenea, vor fi prezentaţi indicatorii de performanţă rezultaţi în urma consultărilor reprezentanţilor MAI cu cei ai ANRSC şi ai asociaţiilor prestărilor serviciilor publice de interes general, precum şi pe baza informaţiilor şi cunoştinţelor dobândite în cursul celor două vizite de studiu realizate în Olanda şi Marea Britanie. Nu în ultimul rând, în cadrul acestui eveniment, va fi prezentat programul seminariilor de informare, organizarea cursurilor de instruire şi alte activităţi aferente proiectului.Prin implementarea acestui proiect, România face un pas important în atingerea parametrilor stabiliţi de directivele europene cu privire la furnizarea / prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice. Jurnaliştii acreditaţi sunt invitaţi să participe la acest eveniment.Persoana de contact: Antonia ANGHELESCU Telefon fix/fax: +40 21 316.15.25 e-mail: smis2903@mai.gov.rowww.mai.gov.ro


Alte articole:
Sari la conținut