„Necenzurat”, un alt proiect de prevenire a consumului de droguri, derulat de ana în rândul elevilor

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), continuă, şi în acest an şcolar, implementarea cu succes, la nivel naţional, a proiectului „Necenzurat”, proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, destinat adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 si 14 ani, cunoscut ca proiectul EU-DAP ,,UNPLUGGED”. Proiectul, care se desfăşoară în România, fără întrerupere începând cu anul 2009, a fost derulat, în mai multe etape, în 17 state europene, dar şi în numeroase ţări din Asia, Africa şi America, şi a fost iniţiat de „Mentor International Foundation”, fiind bazat pe modelul influenţei sociale.Evaluarea proiectului la nivel european a arătat eficienţa acestuia în întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri şi în reducerea consumului de alcool, tutun şi canabis în rândul grupului ţintă (12-14 ani).„Necenzurat” are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal, coordonate de cadre didactice. Curricula are trei obiective: – îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu construirea atitudinilor împotriva consumului; – concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra informaţiilor realiste despre consumul de droguri; – dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor. Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: – abilităţi generale de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla şi soluţiona conflictele; – abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice atitudinile potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri; – abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi.Cadrele didactice primesc o formare specifică, înainte de punerea în aplicare a programului. Instruirea profesorilor este o componentă esenţială pentru a asigura calitatea implementării proiectului.„Necenzurat” conţine următoarele materiale: manualul profesorului, caietul elevului, cartonaşele cu mituri şi realităţi despre droguri, precum şi un model de scrisoare pentru părinţi.Prin derularea acestui proiect la nivel naţional, şi în anul şcolar 2018-2019, specialiştii ANA vor urmări:- formarea unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri, pentru un număr estimat de 5875 de elevii (12 – 14 ani), care vor participa la cursurile „Necenzurat”;- formarea a 705 de cadre didactice;- susţinerea unui număr estimat de 235 de Cursuri „Necenzurat”, conform Manualului profesorului şi Caietului elevului;- creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 11.750 de părinţi, cu privire la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali în legătură cu consumul de droguri. * * * „Necenzurat”este un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, pentru elevii cu vârste între 12 şi 14 ani, fiind bazat pe formarea de abilităţi de viaţă şi pe modelul influenţei sociale.Noile tehnici de prevenire au ca scop formarea de abilităţi sociale care, odată învăţate şi exersate, ajută la creşterea rezistenţei la presiunea grupului de egali la îndemnul de a consuma droguri.Scopul acestei abordări este de dota adolescenţii cu aptitudini specifice şi cu resursele de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale şi de a înţelege corect cunoştinţele despre droguri şi efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea consumului de droguri. Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile sociale în formarea unor convingeri corecte despre droguri şi efectele consumului acestora.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content