Noi centre de eliberare a cazierului judiciar

În urma implementării proiectului ROCRIS – Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român, în judeţul Buzău şi Mehedinţi, şapte noi centre de eliberare a cazierului judiciar vor elibera certificate de cazier judiciar. Începând de luni, 4 noiembrie a.c., centrele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar din Orşova, Strehaia, Vînju Mare şi Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, au devenit operaţionale. La data de 8 noiembrie a.c., vor deveni operaţionale centrele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar din municipiul Râmnicu Sărat şi din oraşele Pogoanele şi Pătârlagele, judeţul Buzău. Persoanele fizice şi juridice din localităţile respective, precum şi din zona adiacentă vor primi, în sistem automat şi rapid, certificatele de cazier judiciar. În prezent la nivel naţional se eliberează certificate de cazier judiciar prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS în peste 200 de ghişee special amenajate, activitate ce va fi extinsă şi în viitor pe măsură ce vor fi identificate noi spaţii şi tehnica necesară acestui scop.Pentru persoanele care nu figurează cu menţiuni în Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS) certificatul de cazier judiciar se eliberează “pe loc”,iar pentru persoanele care sunt cunoscute cu antecedente penale termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar, conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, este de 3 zile de la data solicitării.Această realizare a avut loc în urma implementării proiectului ROCRIS – Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român ce a avut ca obiectiv realizarea unei baze de date informatizate a persoanelor înscrise în evidenţele cazierului judiciar naţional care să poată fi capabilă să se interconecteze, să respecte şi să asigure funcţionarea ECRIS (Sistemul European de informaţii cu privire la cazierele judiciare). În urma realizării şi punerii în funcţiune a acestui sistem, s-a eficientizat fluxul de comunicare la nivelul întregii Poliţii Române, putând fi schimbate datele de interes operativ prevăzute de lege, conform legislaţiei în vigoare.Sistemul informatic ROCRIS a creat premisele ca, în limitele legii, toate instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie să aibă acces, în mod operativ, la baza de date creată, prin transferarea pe suport magnetic a evidenţelor manuale ale cazierului judiciar.De asemenea, ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei.Lista subunităţilor de poliţie care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul ghişeelor de lucru cu publicul, se găsesc afişate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, respectiv, Poliţia Capitalei.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content