Noi linii de finanţare pentru organizaţiile neguvernamentale

Agenția Națională Antidrog (ANA) solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni din cadrul Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 (PIN 2015-2018).Activităţile sunt prevăzute în cadrul Subprogramului V – Dezvoltarea intervențiilor pentru românii care lucrează în străinătate, care se deplasează frecvent în străinătate și pentru imigranții care consumă droguri şi al Subprogramului VI – Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare și vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri, aferente PIN 2015-2018. Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă se găsesc pe pagina de internet www.ana.gov.ro, secțiunea PIN. Data limită pentru depunerea propunerilor este 23 iunie 2017 ora 15:00. Perioada de selecție și evaluare a propunerilor este de la 26 iunie 2017 până la 13 iulie 2017.Selecţia propunerilor se va efectua pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului MAI nr.120/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018. Reiterăm faptul că Agenția Națională Antidrog îşi exprimă disponibilitatea privind susţinerea finanţării organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor de droguri, pentru derularea activităţilor specifice.A.N.A. – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut