Noul cod de etică şi deontologie al poliţistului, în dezbatere publică

Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat Codul de etică şi deontologie al poliţistului. Textul noului Cod va fi supus dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, acesta aflându-se pe site-ul MAI. Acest Cod a fost întocmit pentru a răspunde nevoii de reglementare a standardelor de conduită pentru o categorie socio-profesională importantă în peisajul instituţional.În conţinutul proiectului de lege sunt reglementate o serie de prevederi, printre acestea regăsindu-se: Serviciul poliţienesc se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului. Atitudinea adoptată în raport cu cetăţenii, trebuie să fie politicoasă, dar fermă.De asemenea, poliţistului îi este interzis să aplice, să încurajeze şi să tolereze acte de tortură, tratamente şi pedepse inumane sau degradante, constrângeri fizice ori psihice. În cazul în care ia cunoştinţă despre săvârşirea de către un alt poliţist a unor astfel de fapte, are obligaţia să ia măsuri pentru a determina încetarea acestui comportament şi să-şi informeze superiorul.Poliţistului i se interzice abuzul sau orice altă faptă săvârşită în îndeplinirea îndatoririlor prin care aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei sau statului de drept.Utilizarea forţei este o măsură excepţională, iar acţiunile de forţă se vor subordona unor principii stipulate în actul normativ.Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în folos personal, iar poliţiştii se supun normelor în vigoare referitoare la conflictul de interese.În relaţiile de parteneriat cu comunitatea, poliţistul are datoria de a pune la dispoziţia membrilor acesteia informaţii cu privire la legislaţie, la activitatea sa profesională, în limitele competenţelor. În ceea ce priveşte relaţiile cu mijloacele de informare în masă, acestea vor fi asigurate de compartimente de profil şi de poliţişti desemnaţi.Poliţistul nu are voie să desfăşoare activităţi de natură să aducă atingere imaginii instituţiei, fiindu-i interzis să întreţină relaţii apropiate cu persoane care încalcă în mod repetat normele de convieţuire socială.Va fi interzisă utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare sau în scopuri electorale.Poliţistul nu va putea uza de calitatea sau funcţia sa pentru a-şi rezolva interesele de ordin personal.În situaţia încălcării normelor etice profesionale şi dacă faptele nu se constituie în infracţiuni, poliţistul va răspunde disciplinar. ***După perioada de dezbatere publică, noul Cod va fi promovat sub formă de proiect de lege.


Alte articole:
Skip to content