O delegaţie a Oficiului Român pentru Imigrări la reuniunea Comitetului Strategic privind Imigraţia, Frontierele şi Azilul

O delegaţie a Oficiului Român pentru Imigrări condusă de dl chestor principal de poliţie dr Nelu POP, director general al Oficiului Român pentru Imigrări, a participat la Bruxelles, în data de 10 octombrie 2011, la lucrările Comitetului Strategic privind Imigraţia, Frontierele şi Azilul (SCIFA) din cadrul Consiliului UE.În cadrul reuniunii, delegaţiile SM UE, formate din înalţi funcţionari pe probleme de imigraţie şi azil, au dezbătut paşii de urmat în gestionarea viitorului Sistem european comun de azil (SECA 2012) şi stadiul implementării Planului de acţiune elen privind managementul migraţiei şi reforma azilului, sub mandatul Biroului European de Sprijin în domeniul Azilului (BESA). SCIFA a fost informată despre operaţionalizarea, începând cu 11 octombrie 2011, a Sistemului de Informaţii privind Vizele. SCIFA a discutat pe larg despre crearea unui nou sistem de alertă timpurie, pregătire şi management al situaţiilor de criză în domeniul azilului, convenind o serie de linii strategice pentru conturarea acestui mecanism la nivelul Uniunii Europene. Dezbaterile privind SECA 2012 vor continua la nivelul Consiliului UE, prin intermediul experţilor statelor membre pe probleme de azil.Delegaţia română a prezentat membrilor SCIFA eforturile naţionale în creşterea capacităţii de primire a solicitanţilor de azil, prin deschiderea unui nou Centru de cazare şi proceduri la Giurgiu. A fost accentuată cooperarea operaţională în cadrul parteneriatui trilateral România – Bulgaria – Grecia pentru gestionarea fluxurilor migratorii, demers confirmat şi de delegaţia bulgară, ce şi-a exprimat angajamentul pentru a gestiona fluxurile migratorii în regiune, urmând a include în aceste discuţii şi Turcia. Statele membre (Franţa) şi Comisia Europeană au salutat eforturile naţionale de creştere a capacităţii de primire la frontierele de sud ale Uniunii Europene, considerând intervenţia delegaţiei române a fi un exemplu de aliniere la acquis-ul existent în domeniul azilului şi sugerând a fi preluată această experienţă pozitivă a României şi de celelalte state membre ale UE. O.R.I. – Compartimentul Relaţii Publice şi Comunicare


Alte articole:
Skip to content