Obţinerea actului de identitate pentru românii care se află temporar în străinătate

INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR face următoarele precizări în referire la procedura de obţinere a actului de identitate în cazul cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate: În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procura specială obţinută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. La procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate. Preluarea imaginii necesare în procesul de producere şi eliberare a cărţii de identitate se realizează prin scanarea fotografiei ataşate la procura specială.Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.OFIŢER DE RELAŢII PUBLICEComisar-şef de poliţie,PERDE GABRIELA


Alte articole:
Skip to content