Ofiteri cu functii de conducere cercetati in urma controalelor dispuse de IGPF

În ultimele trei luni, din dispoziţia inspectorului general al Poliţiei de Frontieră, chestorul principal de poliţie Nelu Pop, ofiţeri specializaţi din cadrul Serviciului Control din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră au efectuat mai multe controale, inopinate sau tematice, la 10 inspectorate judeţene, în urma deficienţelor constatate fiind dispusă cercetarea prealabilă a 14 ofiţeri cu funcţii de conducere (4 şefi de inspectorate, 1 adjunct şef inspectorat, 2 şefi sectoare, 3 adjuncţi de şef sector, 2 şefi de puncte de trecere a frontierei şi 2 şefi birouri). Totodată, alţi 11 ofiţeri cu funcţii de conducere (2 adjuncţi şef inspectorat, 7 şefi sectoare şi 2 şefi de puncte de trecere) au fost atenţionaţi cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice. Verificările au avut ca principale obiective modul de îndeplinire a atributilor şi misiunilor specifice referitoare la supravegherea şi controlul frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, a faptelor din sfera criminalităţii transfrontaliere, pregătirea profesională a poliţiştilor de frontieră în contextul aderării ţării noastre la Spaţiul Schengen, competenţa managerială şi climatul organizaţional, şi nu în ultimul rând, prevenirea şi combaterea actelor de corupţie în rândul propriului personal. În urma evaluărilor, au fost constatate o serie de abateri privind exercitarea actului managerial de către unii ofiţeri cu funcţii de conducere, precum şi deficienţe majore în activitatea de combatere a migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere, fapt ce a condus la înregistrarea unor rezultate scăzute în domeniul operativ. Ca urmare a celor constatate, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a dispus cercetarea prealabilă, pentru deficienţe manifestate în exercitarea activităţilor manageriale, neglijenţa manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau pentru lipsa de exigenţă în organizarea şi coordonarea activităţii de supraveghere şi control la trecerea frontierei de stat, a următorilor ofiţeri cu funcţii de conducere: • şeful I.J.P.F. Giurgiu • şeful I.J.P.F. Suceava • şeful I.J.P.F. Constanţa• şeful I.J.P.F. Bihor• adjunct al şefului I.J.P.F. Timiş• şeful S.P.F. Bivolari – I.J.P.F. Iaşi,• şeful S.P.F. Petea – I.J.P.F. Satu Mare• adjunctul şefului S.P.F. Iaşi• adjunctul şefului S.P.F. Giurgiu• adjunctul şefului S.P.F. Siret• şef P.P.F. Petea, I.J.P.F. Satu-Mare• şef P.P.F. Borş, I.J.P.F. Bihor• şef Birou Combaterea Infractionalităţii Tranfrontaliere, I.J.P.F. Giurgiu• şef Birou Cercetari Penale, I.J.P.F. GiurgiuTotodată, ca urmare a deficienţelor constatate pe linia organizării şi planificării activităţilor specifice, au fost atentionaţi 11 ofiţeri din cadrul IJPF Constanţa, IJPF Giurgiu, IJPF Iaşi, IJPF Suceava, fiind dispuse măsurile necesare pentru eliminarea disfuncţionalităţilor constatate şi eficientizarea activităţilor. În completarea măsurilor dispuse, inspectorul general a atras atenţia tuturor managerilor din cadrul Poliţiei de Frontieră cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor specifice, în special pentru realizarea obiectivelor instituţionale pentru aderarea la Spaţiul Schengen, intensificarea activităţilor informativ-operative care să eficientizeze acţiunile pe linia combaterii infracţionalităţii în zona de competenţă şi întreprinderea unor măsuri ferme în vederea prevenirii şi combaterii actelor de corupţie în rândul personalului propriu. Totodată, inspectorul general le-a recomandat lucrătorilor din subordine să intensifice pregătirea profesională în domeniul legislaţiei Schengen, având în vedere că îşi desfăşoară activitatea la frontiera externă a Uniunii Europene, viitoare frontieră Schengen.De asemenea, în vederea prevenirii actelor de corupţie, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră se va constitui un organism intern de prevenţie, sub forma unui grup de lucru alcătuit din ofiţeri specializaţi, care va avea ca principale obiective identificarea factorilor de risc pe linia corupţiei şi aplicarea unor măsuri proprii pentru prevenirea săvârşirii unor astfel de fapte. Activitatea de evaluare, efectuată de către conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, va continua la nivelul tuturor structurilor subordonate, urmând a fi manifestată aceeaşi fermitate în situaţia în care vor fi constatate deficienţe în exercitarea actului managerial sau pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie în rândul personalului propriu. Declaraţia inspectorului general, chestorul principal de poliţie Nelu Pop – disponibilă pe site-ul www.politiadefrontiera.roServiciul Presa si Comunicare – Inspectoratul General al Politiei de Frontiera


Alte articole:
Skip to content