Oportunităţi de angajare ale persoanelor din grupurile vulnerabile din Regiunea Nord-Est

Integrarea profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile a fost principalul subiect de discuţie la seminarul cu tema „Şanse pentru tine: oportunităţi de angajare pentru persoanele vulnerabile din regiunea Nord-Est” şi la masa rotundă cu tema „Perspective de angajare ale persoanelor din grupurile vulnerabile din Regiunea Nord-Est”, ce au avut loc la Bacău, în zilele de 5 şi 6 mai a.c. Evenimentele menţionate au fost organizate în cadrul proiectului „Egalitate pe piata muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, Cod Contract: POSDRU/165/6.2/S/140936, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 şi se înscriu într-o serie de 4 seminarii şi 4 mese rotunde regionale prevăzute în proiect pentru fiecare regiune de implementare a proiectului: Bucureşti –Ilfov, Sud – Est, Nord – Est şi Sud Muntenia.La evenimente, au participat reprezentanţi ai beneficiarului proiectului, Agenţia Naţională Antidrog, ai instituţiilor de stat cu autoritate în domeniul protecţiei sociale, ai unităţilor protejate, ai ONG-urilor, ai angajatorilor, ai grupurilor ţintă şi ai mass-media.Conceptul seminarului a fost acela că este nevoie de o discuţie liberă între angajator şi angajat pentru a afla nevoile fiecăruia dintre ei, pentru că nimeni nu are reţeta succesului. Prin intermediul jocurilor de rol şi al exerciţiilor teatrale a fost subliniată concluzia că numai o cale de mijloc poate fi funcţională pentru ambele părţi. Conceptul mesei rotunde s-a bazat pe ideea de a aduce în acelaşi spaţiu de discuţii reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai instituţiilor publice. Astfel, reprezentanţii grupurilor vulnerabile vor avea ocazia să se implice în modificarea şi implementarea legilor care îi privesc pentru a le oferi şansa la integrare pe piaţa muncii şi în societate.DESPRE PROIECT: Proiectul îşi propune să încurajeze angajatorii din diverse domenii de activitate să integreze în echipele profesionale persoane aparţinând grupurilor de etnie romă, celor cu dizabilităţi şi persoanelor dependente de droguri. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul vizează calificarea unui număr de 700 persoane din categoriile vulnerabile. Beneficiarul proiectului este Agenţia Naţională Antidrog, in parteneriat cu : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1, Bucureşti (DGASPC S1), Romani Criss –Centrul romilor pentru intervenţie socială şi studii, Fundaţia de Sprijin Comunitar, Asociaţia TRANSCENA, Arhiepiscopia Tomisului, Agenţia Naţională pentru Romi, LOOP Operations şi Faxmedia Consulting. A.N.A. – COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content