Optimizarea capacităţii resursei umane pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanţate din FESI

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, a început implementarea proiectului nr. 1.1.004 ”Optimizarea capacității resursei umane din MAI pentru dezvoltarea şi implementarea de proiecte finanțate din FESI”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltarea Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa prioritară 1 – ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte cofinanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul specific 1.1. – ”Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte”, Acțiunea orizontală 1.1.1. Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC”.Proiectul are o durata de implementare de 18 luni și un buget total de 1.236.127 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 1.044.854,27 lei și cofinanțare națională 191.272,73 lei.Proiectul vizează creșterea ratei de contractare a proiectelor depuse de MAI în marja Programului Operațional Competitivitate și Programul Operațional Infrastructură Mare prin creșterea capacității resursei umane din MAI de a accesa și implementa proiecte finanțate din fonduri europene structurale și de investiții prin pregătirea aplicată în domenii specifice accesării și implementării proiectelor.Prin acest proiect, Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de beneficiar, va pregăti 480 de persoane implicate în accesarea și gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții, astfel: 1. 280 de persoane din cadrul MAI certificate în domeniile – accesare instrumente structurale: aproximativ 100 de persoane, – management de proiect: aproximativ 100 de persoane, – experți achiziții publice: aproximativ 80 de persoane.2. Pregătirea aplicată- aproximativ 200 de persoane pregătite în elaborarea de analize economice și financiare în vederea sprijinirii procesului de fundamentare, elaborarea de studii de fezabilitate precum și previzionarea costurilor de sustenabilitate, gestionarea resurselor, controlul intern al implementării, negociere specifică în cadrul proiectelor, managementul riscurilor, managementul proceselor și fluxurilor, managementul serviciilor IT. 3. Transfer de expertiză- 32 de persoane participante la două vizite de studiu la instituții din domeniu din 2 state membre UE (16 persoane într-un stat și alte 16 în alt stat).Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltarea Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Date de contact: comisar de poliție Roxana MIHAI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, Șef Serviciul asistență fonduri structurale, tel. 0213037080, int.10931.


Alte articole:
Skip to content