Ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice, publicat in Monitorul Oficial

Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838/25.11.2011 s-a publicat Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 259/2842/2011 pentru aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011. Prin ordinul respectiv este aprobată procedura privind acordarea unor facilităţi (scutiri) de la plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabili pentru neachitarea la termenele scadente a obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe locale, amenzi etc.). Astfel, pentru obligaţiile fiscale accesorii (majorări de întârziere) aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, se acordă următoarele facilităţi: a) anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi cota de 50% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, administrate de fiecare dintre organele fiscale locale (ale primăriilor), sunt stinse prin plată sau compensare până la 31 decembrie 2011; b) anularea unei cote de 25% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi cota de 75% din majorările de întârziere, calculate până la data plăţii, administrate de fiecare dintre organele fiscale locale (ale primăriilor), sunt stinse prin plată sau compensare până la 30 iunie 2012. Pentru acordarea facilităţilor respective contribuabilii trebuie să se adreseze cu o cerere la organele fiscale locale. Termenele de depunere a cererilor la organele fiscale locale sunt 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012. Persoanele fizice sau juridice interesate pot descărca Ordinul de pe pagina de internet www.dpfbl.mai.gov.ro la secţiunea SCUTIRI MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE.


Alte articole:
Skip to content