Organizarea alegerilor este în grafic

Organizarea alegerilor este în grafic. Petre Tobă: Este extrem de important ca aceste alegeri să fie organizate impecabil, fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de suspiciuneMinistrul afacerilor interne, Petre Tobă, în calitate de președinte ale Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale, i-a convocat joi, 21 aprilie a.c., la sediul MAI, pe membrii comisiei pentru a evalua stadiul îndeplinirii sarcinilor care revin ministerelor, instituțiilor prefectului și celorlalte autorități pentru pregătirea scrutinului din 5 iunie 2016.În conformitate cu termenele prevăzute în Calendarul acțiunilor aprobat prin Hotărâre de Guvern, Ministerul Afacerilor Interne a finalizat procedura de achiziție prin cerere de ofertă pentru confecționarea celor 18.088.116 timbre autocolante. De asemenea, a fost realizată licitația deschisă și urmează să fie semnate și acordurile-cadru pentru achiziția ștampilelor cu mențiunea VOTAT. În ceea ce privește tipărirea buletinelor de vot, 21 de județe au solicitat deja Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale hârtia necesară tipăririi buletinelor de vot, respectiv o cantitate de 655,7 tone.La nivelul instituțiilor prefectului, este în curs de finalizare activitatea de instruire a președinților și locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție locală.În planul asigurării ordinii publice a fost aprobat și transmis structurilor Ministerului Afacerilor Interne Planul general de măsuri privind menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice, premergător și pe timpul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016 și a fost elaborat, ca material de pregătire profesională, Ghidul privind alegerile pentru autoritățile administrației publice locale ce vor avea loc în ziua de duminică, 5 iunie 2016.Primele măsuri au fost deja implementate, în sensul preluării în pază a sediilor birourilor electorale, iar în paralel se realizează repartizarea pentru fiecare structură a MAI a secțiilor de votare, în vederea instituirii măsurilor de protecție și de ordine publică. La finalul ședinței de lucru a Comisiei Tehnice Centrale a avut loc și o videoconferință cu prefecții.” Este extrem de important ca aceste alegeri să fie organizate impecabil, fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de suspiciune. De la nivelul Prefecturilor și a Comisiilor Tehnice Județene să fie transmis tuturor celor implicați în organizarea alegerilor mesajul de imparțialitate și fermitate în aplicarea legii.” a declarat Petre Tobă în cadrul videoconferinței de la sediul MAI.De asemenea, ministrul Petre Tobă a atenționat prefecții ca în procesul de organizare a alegerilor să aibă în vedere inclusiv Hotărârile Biroului Electoral Central, cum este cea emisă ieri și care privește exercitarea dreptului de vot de către persoanele arestate preventiv, persoanele arestate la domiciliu, precum și de către persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. Conform acestei Hotărâri, persoanele deținute sau care execută o pedeapsă privativă de libertate dar care nu și-au pierdut drepturile electorale și care au domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială sau sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere pot vota prin intermediul urnei speciale. În mod asemănător, persoanele care se află în arest la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale în condițiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secției de votare la care sunt arondate potrivit domiciliului.


Alte articole:
Sari la conținut