Parteneriat între Agenţia Naţională Antidrog şi ROSAAC pentru reducerea cererii de droguri în România

În cursul acestei luni, la sediul Agenției Naționale Antidrog (ANA), a fost semnat protocolul de cooperare cu Federația ROSAAC – Coaliția Împotriva Abuzului de Substanțe şi a Adicțiilor din România, în cadrul unei întâlniri dintre directorul ANA, chestor de poliție Sorin Oprea, și președintele Federației ROSAAC, Sjaak Monster.Părţile semnatare își vor uni eforturile, atât la nivel național, cât și local, pentru reducerea cererii de droguri, în cadrul proiectelor de prevenire a consumului de droguri și a celor de dezvoltare a serviciilor de îngrijire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri.Specializările și atribuțiile celor doi parteneri, asumate conform documentelor de înființare, misiunii și obiectivelor lor, sunt complementare în efortul comun de ameliorare a consumului de droguri și de dezvoltare a serviciilor de asistență pentru consumatorii de droguri din România. Argumentele definitorii pentru încheierea acestui protocol cadru derivă atât din rolul Agenției Naționale Antidrog de inițiator, coordonator, evaluator și monitor, la nivel național, al politicilor în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, dar și din experiența practică a Federației ROSAAC în ceea ce privește prevenirea consumului de droguri și asistența în vederea atingerii și menținerii abstinenței totale, atât prin servicii ambulatorii, cât și rezidențiale de tratament.Relațiile bune de cooperare întreținute de-a lungul timpului s-au concretizat la acest moment prin semnarea prezentul protocol cadru de cooperare, urmare firească a deschiderii către societatea civilă, promovate continuu la nivelul Agenției Naționale Antidrog prin intermediul tuturor demersurilor și activităților sale.A.N.A. – Compartimentul Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content