Parteneriat între Agenţia Naţionlă Antidrog şi mass-media

În perioada 10 – 12 octombrie 2011, Agenţia Naţionlă Antidrog (ANA) a organizat reuniunea cu tema „Mass-media, partener al Agenţiei Naţionale Antidrog în promovarea unui model european privind transmiterea către opinia publică a datelor referitoare la traficul şi consumul de droguri”.La eveniment, au participat 34 de reprezentanţi mass-media din Bucureşti şi din 25 de judeţe ale ţării.Întâlnirea a avut drept scop reactualizarea parteneriatului dintre ANA şi mass-media în vederea asigurării unei comunicări eficiente cu reprezentanţii presei centrale şi locale, astfel încât problematica consumului de droguri în România să fie pe deplin înţeleasă, iar informaţiile pe care aceştia le furnizează publicului larg să fie exacte şi complete.Printre subiectele specifice dezbătute în cadrul reuniunii, menţionăm: Drogurile, un fenomen mondial, Consumul de droguri – dinamică, dependenţă, toleranţă, reducerea riscurilor, Rolul Observatorului European de Monitorizare a Drogurilor şi dependenţei de Droguri în fundamentarea politicilor europene în domeniul drogurilor, Activitatea Punctului Naţional Focal, din perspectiva instituţională şi tehnică. Indicatori epidemiologici cheie. Elaborarea Raportului Naţional privind situaţia drogurilor, Fenomenul substanţelor noi cu proprietăţi psihoactive. Cercetări şi elemente din practica specialiştilor în domeniu.De asemenea, jurnaliştii prezenţi la reuniune au avut posibilitatea să discute cu un psiholog al Centrului de Asistenţă Integrată în Adicţii Pericle din cadrul ANA şi un asistent social al Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Sibiu din cadrul ANA, specialişti care au acoperit problematica consumului de droguri pe componenta asistenţei medicale, psihologice şi sociale acordate beneficiarilor serviciilor centrelor agenţiei.Tot cu această ocazie, reprezentanţii mass-media au avut prilejul de urmări o serie de materiale video, care au permis o valorizare mai mare a informaţiilor, printre care si un film despre activitatea Centrului de Asistenţă Integrată în Adicţii Pericle al ANA.Întâlnirea a fost ineteractivă şi constructivă, jurnaliştii prezenţi găsind răspunsuri pertinente la întrebările pe care le-au adresat specialiştilor agenţiei.La final, participanţii au completat chestionare de satisfacţie, impresia generală cu privire la derularea activităţilor fiind pozitivă. Aceştia au apreciat iniţiativa ANA de organizare a unui astfel de eveniment şi au solicitat repetabilitatea unor asemenea acţiuni. COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE – A.N.A.


Alte articole:
Skip to content