Participare a MAI la Reuniunea EU-LAC pe teme antidrog

În perioada 26-27 aprilie a.c., la Madrid, a avut loc cea de-a 12-a întâlnire la nivel înalt a Mecanismului de Coordonare şi Cooperare UE – LAC (America Latină şi Caraibe), eveniment la care a participat o delegaţie română condusă de chestor principal Ioan-Nicolae Căbulea – adjunct al şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.Reuniunea a fost organizată de guvernul Regatului Spaniei – ţară ce deţine în prezent preşedinţia Uniunii Europene –, şi de cel al Republicii Estice a Uruguay – stat ce reprezintă regiunea Americii Latine şi Caraibe.Întâlnirea a reunit coordonatorii naţionali în domeniul drogurilor din statele membre ale Uniunii Europene, din America Latină şi Caraibe, reprezentanţi ai Comisiei Europene, Europol-ului, Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanii, ai Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), precum şi ai ţărilor din America Latină şi Caraibe. Pe parcursul reuniunii, deschise de secretarul de stat în Ministerul de Interne spaniol pe probleme de securitate – Antonio Camacho, au fost prezentate o serie de materiale referitoare la situaţia traficului şi consumului de droguri în spaţiul UE, al Americii Latine şi Caraibe.De asemenea, au avut loc dezbateri privind problema integrării sociale a consumatorilor de droguri ca parte a politicilor comune antidrog, precum şi pe tema eficientizării cooperării internaţionale şi a importanţei schimbului de date şi informaţii pentru combaterea traficului de droguri.În acest sens, se impune intensificarea schimbului de informaţii în domeniul poliţienesc între ţările membre ale Uniunii Europene, ale Americii Latine şi Caraibe la nivel naţional, sub-regional şi regional, mai ales în privinţa organizaţiilor criminale, în contextul noilor ameninţări ca urmare a apariţiei unor rute noi în traficul de droguri, precum şi a unor noi substanţe de consum. În finalul reuniunii a fost adoptată „Declaraţia de la Madrid 2010”, prin care se stabileşte cadrul de cooperare între statele membre ale Uniunii Europene, Americii Latine şi Caraibe atât privind reducerea cererii, cât şi a reducerii ofertei de droguri în spaţiul de referinţă.


Alte articole:
Skip to content