Participare M.A.I. la seminarul TAIEX din Republica Moldova

Directorul Direcţiei Schengen din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Florin Şaghi, a participat, în perioada 3 – 4 mai a.c., la seminarul TAIEX (Asistenţă Tehnică pentru Schimb de Informaţii), cu tema Reforma Poliţiei, care s-a desfăşurat la Chişinău, în Republica Moldova, sub autoritatea Comisiei Europene – Direcţia Generală Extindere. La acest eveniment, care se înscrie în contextul procesului de reformă instituţională care are loc în Republica Moldova, au participat reprezentanţi ai ministerelor de interne din România, Polonia şi Belgia. Seminarul a avut ca scop pregătirea ofiţerilor de poliţie din Republica Moldova, prin schimbul de bune practici şi experienţe în domeniul reformei şi întăririi capacităţii instituţionale. Subiectele abordate s-au axat pe problematica procesului de reformă a structurilor de poliţie din statele participante la seminarul TAIEX.În ceea ce priveşte experienţa părţii române în implementarea reformei instituţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor, au fost expuse aspecte referitoare la relaţiile inter-instituţionale, etapele şi procedurile complexe de modernizare, întărirea parteneriatului între poliţie şi societatea civilă, precum şi noile abordări privind procesul de pregătire iniţială şi continuă a angajaţilor din poliţie.


Alte articole:
Sari la conținut