Participarea Agenţiei Naţionale Antidrog la cea de-a 57-a sesiune a Comisiei ONU privindStupefiantele (CND)

Cea de-a 57-a sesiune a Comisiei ONU privind Stupefiantele (CND – Commission on Narcotic Drugs) a avut loc în perioada 13-21 martie a.c., la Viena, şi a inclus, în acest an, Segmentul la Nivel Înalt.Sesiunea a avut ca scop evaluarea implementării Declaraţiei Politice şi a Planului de Acţiune (Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem), adoptate la sesiunea CND din martie 2009.Segmentul la nivel înalt a găzduit oficialităţi, aproximativ 1300 de participanţi din 127 de state membru ONU, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile, comunităţii ştiinţifice, academice, tineret, organizaţii internaţionale şi regionale etc.În cadrul procesului de adoptare a Declaraţiei Ministeriale Comune – document ce cuprinde realizările, provocările şi priorităţile pentru acţiunile viitoare la nivelul ONU în domeniul drogurilor – România a avut o intervenţie în cea de-a doua zi a evenimentului. Reprezentantul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) a subliniat, în cadrul sesiunii, că un principiu esenţial pentru România este respectarea drepturilor fundamentale, a demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, solidarităţii, statului de drept şi a drepturilor omului, iar ţara noastră recunoaşte impactul negativ al infracţiunilor privind drogurile.În scopul de a sensibiliza opinia publică cu privire la riscurile şi ameninţările problematicii drogurilor la nivel mondial, politicile de prevenire a traficului şi consumului de droguri continuă să reprezinte un răspuns coordonat şi uniform, pe baza evaluării dinamicii fenomenului, îndreptat spre consolidarea măsurilor de prevenire adaptate pentru nevoile locale, precum şi către dezvoltarea de parteneriate locale între instituţiile publice şi reprezentanţii societăţii civile, măsuri luate în strânsă legătură cu evoluţia fenomenului drogurilor la nivel regional şi internaţional.De asemenea, au fost prezentate eforturile depuse în România pentru combaterea HIV/SIDA în rândul persoanelor consumatoare de droguri, în special a celor care se injectează, în strânsă colaborare cu organizaţiile societăţii civile, pentru a rezolva problema privind accesul la servicii pentru persoanele infectate cu HIV, purtătoare de virus sau care au alte boli cu transmisie prin sânge. Creşterea numărului de cazuri de HIV/SIDA a fost cauzată de fenomenele generate de utilizarea noilor substanţe psihoactive.Reprezentantul ANA a mai precizat că România continuă să-şi întărească sistemul naţional de prevenire, tratament şi reabilitare, inclusiv măsurile menite să diminueze consecinţele sociale ale consumului de droguri asupra sănătăţii publice, ca parte a unei abordări cuprinzătoare şi echilibrate a reducerii cererii, bazate pe dovezi ştiinţifice.Totodată, ţara noastră continuă eforturile sale în combaterea problemei drogurilor la nivel naţional şi regional, axate în principal pe traficul de opiu şi heroină, producţia şi traficul de canabis şi sprijină puternic mecanismul de monitorizare a precursorilor, în conformitate cu principiul de responsabilitate comună şi împărţită.În ceea ce priveşte consolidarea cooperării internaţionale, poziţia României este de susţinere a unor măsuri coordonate şi a unor iniţiative de consolidare a capacităţii instituţionale pentru a îmbunătăţi cooperarea judiciară şi pentru a combate spălarea banilor care provin din traficul de droguri la nivel regional şi internaţional, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu alte convenţii internaţionale relevante.ANA – Compartimentul Relații Publice


Alte articole:
Skip to content