Participarea secretarului de stat Daniel Robert Marin la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne

Joi, 14 septembrie 2017, domnul Daniel Robert Marin, secretar de stat, a participat la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne, care a avut loc la Bruxelles, Belgia. Temele de discuție s-au axat pe lupta împotriva terorismului şi fenomenul migraţiei care afectează UE în prezent.Demnitarul român a transmis condoleanţe pentru victimele atacurilor teroriste din Spania şi Finlanda şi a subliniat preocuparea autorităţilor române faţă de amploarea pe care a luat-o acest fenomen, având în vedere caracterul său dinamic si impredictibil. Acesta a exprimat susţinere faţă de o abordare proactivă, multi-sectorială pentru prevenirea radicalizării.Oficialul român a subliniat necesitatea unei mai bune protejări a țintelor vulnerabile, a persoanelor lipsite de apărare, în contextul recentelor atacuri desfășurate în Spania și Finlanda, precum si concentrarea eforturilor statelor membre și ale instituțiilor UE în valorificarea tuturor instrumentelor disponibile.Cu privire la subiectul migraţiei, a fost subliniată contribuția României la eforturile comune de gestionare a acestui fenomen, în principal prin participarea cu experți la misiunile FRONTEX și BESA din Grecia și Italia, precum şi importanţa menţinerii în atenţie a Rutei Central Mediteraneene şi adoptarea de măsuri care să permită gestionarea cu succes a situației în cazul reapariției unor fluxuri masive.


Alte articole:
Skip to content