Participarea unei delegații MAI la reuniunea Consiliului JAI

În perioada 7 – 8 decembrie 2017, o delegație a Ministerului Afacerilor Interne, condusă de secretarul de stat Robert Marin, participă la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles. În cadrul sesiunii afaceri interne, care a avut loc joi, 7 decembrie a.c., au fost abordate, printre altele, aspecte referitoare la combaterea terorismului, cooperarea dintre misiunile/operațiunile PSAC și agențiile JAI ale UE, directiva PNR, interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE, reforma sistemului european comun de azil și regulamentul eu-LISA.Participanții la reuniune și-au exprimat aprecierea față de eforturile și activitățile curente ale grupului de experți la nivel înalt privind radicalizarea și au evidențiat cooperarea strânsă, de la nivel național dintre serviciile de informaţii şi instituţiile cu atribuţii de aplicare a legii, prin Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), compus din mai multe autorităţi şi instituţii publice.Cu privire la cooperarea dintre misiunile/operațiunile PSAC și agențiile JAI ale UE, a fost susținută consolidarea sinergiei între securitatea internă a Uniunii Europene și dimensiunea externă a acesteia. În ceea ce privește subiectul interoperabilității, a fost subliniat interesul pentru viitoarea propunere legislativă din acest domeniu și s-a exprimat susținere față de adoptarea propunerii de regulament privind înființarea și funcționarea Agenției eu-LISA. Prânzul de lucru al miniștrilor de interne a avut ca subiect consolidarea spațiului Schengen.În data de 06.12.2017, secretarul de stat român a participat la reuniunea EU – Internet Forum care a vizat evaluarea rezultatelor Planului de Acțiune pentru combaterea conținutului terorist on-line și a prilejuit dezbateri cu privire la reducerea accesului la acest tip de conținut, respectiv responsabilizarea societății civile în combaterea acestuia.


Alte articole:
Skip to content