Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, verificată de poliţişti

Peste 14.000 de obiective şi aproape 500 de prestatori de servicii de pază au fost verificaţi de poliţişti, în primul trimestru al anului în curs. În urma neregulilor constatate, poliţiştii au transmis recomandări pentru remedierea acestora, au întocmit dosare penale, fiind constatate 13 infracţiuni şi au aplicat 817 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 860.000 lei.În primul trimestru al anului 2014, poliţiştii structurilor de ordine publică au acţionat pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului agenţilor economici şi pentru verificarea legalităţii funcţionării prestatorilor de servicii de securitate.Acţiunea naţională a urmărit îmbunătăţirea modului de executare a serviciului şi sporirea vigilenţei personalului de pază şi protecţie.De asemenea, activităţile poliţiştilor au avut ca obiectiv atât informarea factorilor responsabili din cadrul societăţilor comerciale cu privire la necesitatea adoptării cerinţelor minimale de securitate, cât şi identificarea obiectivelor ce operează cu valori şi prezintă vulnerabilităţi generatoare de riscuri la securitatea fizică.Poliţiştii au verificat peste 14.000 de obiective şi aproape 500 de prestatori de servicii de pază, sisteme de alarmare, monitorizare sau transporturi de valori monetare.În urma verificărilor efectuate au fost constatate 13 infracţiuni, dintre care 10 infracţiuni comise de personalul de pază şi 3 infracţiuni la Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pentru instalarea de sisteme de alarmare împotriva efracţiei fără atestat sau fără licenţă de funcţionare. De asemenea, au fost aplicate 817 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 868.400 lei. 52 de amenzi contravenţionale au fost aplicate în urma verificării unităţilor bancare, 63 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru deficienţe constatate în urma verificării caselor de schimb valutar, caselor de amanet şi magazinelor de bijuterii, 140 de sancţiuni contravenţionale după controlul operatorilor care exploatează şi organizează jocuri de noroc, 241 sancţiuni contravenţionale după verificarea unităţilor poştale, 71 de sancţiuni contravenţionale în urma verificării casieriilor furnizorilor de utilităţi şi servicii, 71 de sancţiuni contravenţionale după controlul staţiilor de distribuire a carburanţilor şi a produselor petroliere, iar 72 de agenţi economici au fost sancţionaţi după controale la supermarket-uri şi centre comerciale. Au fost aplicate deţinătorilor de automate destinate tranzacţiilor cu numerar de tip off-site (bancomate) 12 sancţiuni contravenţionale, 2 sancţiuni contravenţionale la muzee şi lăcaşe de cult cu valoare de patrimoniu naţional. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate societăţilor specializate de pază 83 de amenzi şi 20 de sancţiuni contravenţionale după verificarea societăţilor licenţiate în sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei.Pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate, poliţiştii au dispus măsuri cu termene de remediere a deficienţelor constatate.În fapt, poliţiştii au evaluat măsurile de securitate fizică implementate la 1.814 unităţi bancare, au verificat 1.018 case de schimb valutar, 1.450 case de amanet, 525 de magazine de bijuterii, 3.012 operatori care exploatează şi organizează jocuri de noroc (săli de joc bingo, săli de jocuri electronice, case de pariuri, cazinouri etc), 850 de casierii ale furnizorilor de utilităţi şi servicii, 1.239 de staţii de distribuire a carburanţilor şi a produselor petroliere, 444 de supermarket-uri şi centre comerciale, 1.364 de automate destinate tranzacţiilor cu numerar de tip off-site (bancomate), 446 de muzee şi lăcaşe de cult, precum şi alte obiective. Principalele deficienţe constatate au vizat vulnerabilităţi în protecţia mecanofizică a spaţiilor funcţionale sau a vitrajelor exterioare, deficienţe ale activităţii de transport valori, lipsa sistemului de pază sau a sistemului de alarmă monitorizat sau lipsa pazei umane. De asemenea, pentru verificarea modului de executare a serviciilor de pază de personalul societăţilor specializate, au fost controlate 224 societăţi de pază, puncte de lucru şi obiective ale acestora. Neregulile constatate au vizat lipsa atestatelor profesionale, a uniformelor regulamentare, a mijloacelor de autoapărare şi comunicaţii, precum şi subdimensionarea dispozitivului faţă de cel prevăzut prin planul de pază.Totodată, poliţiştii au verificat 187 de societăţi licenţiate în sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei fiind constatate situaţii de instalare de sisteme de alarmare împotriva efracţiei fără atestat sau fără licenţă de funcţionare, precum şi situaţii în care nu a fost obţinut avizul poliţiei pentru proiectele sistemelor de alarmare instalate la obiectivele unde, conform prevederilor legale, exista obligativitatea avizării acestora. Activitatea de evaluare a cuprins şi modul de organizare şi funcţionare a 71 de dispecerate, poliţiştii constatând deficienţe în respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare avizate.Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punându-se accent pe legalitatea funcţionării societăţilor specializate de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
Skip to content