Peste 200 de depozite de arme şi muniţii, verificate de poliţişti

Poliţişti din cadrul structurilor de Ordine Publică şi Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au desfăşurat controale privind modul de asigurare a pazei şi protecţiei la magazinele de comercializare a armelor de foc şi a muniţiilor, în luna august a.c..În urma verificărilor au fost constatate deficienţe cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemelor de pază adoptate, a angajării, dotării tehnico-materiale a personalului şi în funcţionarea sistemelor de alarmare la efracţie, fiind aplicate 47 de sancţiuni contravenţionale.Administratorii societăţilor şi gestionarii magazinelor au fost instruiţi de către poliţişti, cu privire la necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de alarmare.În perioada 1- 27 august a.c., la nivel naţional au fost organizate acţiuni pentru verificarea respectării Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,de către administratorii magazinelor de comercializare a armelor de foc şi a muniţiilor.Poliţiştii din cadrul structurilor de Ordine Publică şi Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au desfăşurat activităţi de evaluare a măsurilor de securitate implementate la magazinele de comercializare a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi de verificare a legalităţii deţinerii acestora.În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au verificat 22 depozite de armament şi 187 magazine cu specific de comercializare a armelor de foc şi a muniţiilor (209 de obiective). Din totalul acestora, 23 de magazine funcţionează în municipiul Bucureşti, 8 în judeţul Timiş, 7 în Galaţi, Suceava, Hunedoara şi 6 în Călăraşi, Ilfov, Neamţ, în celelalte judeţe fiind cel mult două asemenea magazine/depozite.Deficienţe constatate în cadrul unităţilor asigurate cu pază umană: la 6 unităţi paza se efectua fără plan de pază avizat de poliţie, au fost constatate 3 cazuri de încadrare de personal necalificat şi atestat, au fost depistaţi 6 agenţi care efectuau serviciul de pază fără a fi echipaţi cu uniforma specifică, iar la 9 obiective nu se întocmeau documentele specifice de executare a serviciului de pază. De asemenea, în urma verificărilor efectuate privind funcţionarea sistemelor de alarmare la efracţie sau legalitatea instalării, s-a constatat la 2 unităţi, că sistemele tehnice erau defecte, în 17 situaţii că sistemele de televiziune cu circuit închis nu funcţionau corespunzător, la 23 de obiective nu au fost întocmite şi avizate proiectele de instalare, 36 de astfel de magazine/depozite de arme nu aveau contracte încheiate pentru asigurarea mentenanţei sistemului de alarmare, iar în 9 situaţii, conexiunile cu dispeceratele de monitorizare şi intervenţie erau defecte. Administratorii societăţilor şi gestionarii magazinelor au fost instruiţi de către poliţişti cu privire la necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de alarmare, folosirea la prezentare a armelor didactice şi utilizarea corespunzătoare a dulapurilor şi a seifurilor din camerele de armament. Astfel, au fost dispuse măsuri de corectare a deficienţelor constatate în ceea ce priveşte sistemele tehnice de alarmare, dotarea cu seifuri şi dulapuri agrementate, fixarea acestora în pardoseală sau zid, precum şi necesitatea blocării armelor expuse, a delimitării spaţiului destinat publicului de spaţiul depozitării.În urma activităţilor desfăşurate, pentru abaterile constatate, poliţiştii au aplicat 47 de sancţiuni contravenţionale (în valoare de 12.000 de lei), 12 fiind aplicate prestatorilor de servicii, iar 35 conducătorilor de unităţi. Este de remarcat faptul că în ultimii ani nu au fost înregistrate infracţiuni de furt prin efracţie sau tâlhărie asupra personalului gestionar, în scopul sustragerii de arme sau muniţii din aceste unităţi. I.G.P.R- Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content