Poliţia Română va beneficia de o creştere a operativităţii, prin scurtarea timpului de reacţie şi printr-o analiză mult mai eficientă a datelor cu ajutorul SNRI

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) organizează la data de 8 martie 2012 Conferinţa oficială de finalizare a proiectului ,,Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor (SNRI) ”.Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor este primul proiect implementat cu succes la nivelul IGPR, prin utilizarea instrumentului de finanţare Fonduri Structurale – Fond Social European – Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” (PODCA).Contractul de finanţare al proiectului a fost semnat la nivelul Autorităţii de Management – Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor la data de 16.09.2009.Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 de luni. Bugetul total este de 9.080.800 lei, fără TVA, din care 7.718.680 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (echivalentul a 85% din costurile totale), iar 1.362.120 lei cofinanţarea proiectului, reprezentând 15 % din valoarea proiectului.Utilizarea sistemului informatic SNRI, de către toate structurile operative, începând cu luna martie 2012, va conduce la o îmbunătăţire consistenta a următoarelor aspecte din activitatea propriu-zisă a Poliţiei Române:• preluarea sesizărilor cetăţenilor, prin înregistrarea acestora direct în format electronic;• completarea şi arhivarea rapoartelor de activitate de către poliţiştii din teren, prin trecerea acestora de pe suportul de hârtie pe cel electronic;• alocarea sarcinilor şi trasarea itinerariilor de patrulare pentru agenţii de ordine şi siguranţă publică, în urma analizei rapoartelor de activitate completate în format electronic;• analizarea datelor rezultate în urma parcurgerii paşilor enumeraţi mai sus, având ca efect direct şi imediat evidenţierea mult mai uşoară a “zonelor fierbinţi”.Prin implementarea SNRI, urmărirea lucrărilor penale se va desfăşura într-un mod mult mai eficient, existând posibilitatea de a afla în orice moment care sunt performanţele resurselor specifice implicate, precum şi care este stadiul şi evoluţia unui anume dosar.De asemenea, la nivel de conducere, analiza rezultatelor va oferi o imagine exactă a activităţii în cadrul fiecărei unităţi de poliţie, prin cuantificarea în timp real a volumului de lucrări sesizate şi soluţionate.În urma completării rapoartelor în format electronic şi a analizei acestora, echipele de analişti ale Poliţiei Române vor putea trasa “harta infracţionalităţii”, subliniind astfel zonele cele mai afectate, intervalele orare în care se comit faptele penale, genurile de infracţiuni, cât şi bunurile vizate în fiecare dintre aceste zone. Nu în ultimul rând, activitatea poliţiştilor în ce priveşte identificarea suspecţilor va fi mult uşurată, profilele autorilor de infracţiuni fiind întocmite mult mai exact ca rezultat direct al informatizării.Pe parcursul etapei de implementare au fost instruiţi de către integratorul soluţiei un număr de 15 administratori şi 60 de analişti, care au fost pregătiţi pentru administrarea, monitorizarea şi interpretarea datelor gestionate de SNRI. De la începutul operaţionalizării sistemului şi până în prezent au fost instruiţi intern, de către cei 60 de analişti, un număr de 12.300 de lucrători de poliţie pentru utilizarea SNRI.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content