Poliţiştii de frontieră se pregătesc pentru afluxul de călători din perioada sărbătorilor de iarnă

Poliţiştii de frontieră se pregătesc pentru afluxul de călători din punctele de trecere a frontierei, generat de apropierea sărbătorilor de iarnă;  Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei vor fi cele aflate la graniţa cu Ungaria, dar si cele cu R. Moldova, Bulgaria şi Serbia, se pot înregistra creşteri ale traficului, fapt pentru care, conducerea Poliţiei de Frontieră Române a dispus o serie de măsuri, menite să fluidizeze traficul şi să reducă timpii de aşteptare;  Aproximativ 3.200 poliţişti de frontieră vor desfăşura, zilnic, în această perioadă, activităţi de supraveghere şi control a frontierei de stat;În luna decembrie a anului trecut s-a înregistrat un număr de 2,6 milioane treceri persoane prin punctele de frontieră;Apropierea sărbătorilor de iarnă readuce în ţară mulţi dintre cetăţenii români aflaţi în străinătate, pentru a-şi petrece aceste zile împreună cu familia şi rudele, dar şi cetăţeni străini care doresc să-şi petreacă zilele de vacanţă în România. De asemenea, mulţi cetăţeni români şi-au planificat petrecerea acestor zile în străinătate.Ca urmare a acestui fapt, în luna decembrie, în punctele de trecere a frontierei, se înregistrează o creştere a traficului de persoane şi mijloace de transport, sens în care, pentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră Română a luat măsurile necesare astfel încât tranzitul să se efectueze în condiţii normale. Astfel, în următoarea perioadă, aproximativ 3.200 poliţişti de frontieră vor desfăşura, zilnic, activităţi de supraveghere şi control a frontierei de stat .Punctual, pentru realizarea unui control de frontieră eficient şi fluent, conducerea Poliţiei de Frontieră Române a dispus întreprinderea următoarele măsuri:•suplimentarea personalului care-şi desfăşoară activitatea la controlul documentelor, respectiv creşterea numărului arterelor de control din punctele de frontieră, pe sensul de intrare sau ieşire din ţară, dacă situaţia o impune;•constituirea unei rezerve de personal, atât la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cât şi în cadrul structurilor teritoriale, formată din ofiţeri specializaţi care vor fi pregătiţi să acţioneze, dacă este necesar;•asigurarea unei supravegheri sporite a frontierei de stat, prin aplicarea măsurilor legale pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere;•menţinerea în stare de operativitate a tuturor mijloacelor de comunicaţii şi informatică şi pregătirea personalului din subordine în vederea asigurării intervenţiei rapide în zona de competenţă, pentru rezolvarea unor eventuale situaţii deosebite;•intensificarea relaţiilor de conlucrare şi colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine, precum şi cu administraţia publică locală.StatisticăÎn luna decembrie 2012, frontiera română a fost tranzitată de aproximativ 2.600.000 de persoane, din care 2.210.000 au fost cetăţeni aparţinând U.E.Dintre acestea, aproximativ 1.400.000 treceri au fost pe sensul de intrare în ţară (1.220.000 cetăţeni U.E. şi 180.000 cetăţeni non U.E.). Cele mai tranzitate au fost punctele de trecere a frontierei din vestul şi estul ţării. Astfel, prin punctele de trecere de la frontiera comună româno-ungară au trecut graniţa, în ultima lună a anului trecut, peste 1.260.000 persoane. Următoarea frontieră din punct de vedere al traficului, în luna decembrie 2012, a fost graniţa româno-moldoveană, cu 275.000 treceri persoane, urmată de frontiera cu Bulgaria (216.000) şi Serbia (186.000). De asemenea, valori ridicate de trafic s-au înregistrat şi prin punctele de trecere aeroportuare, peste 470.000 persoane.RecomandăriPentru evitarea aglomerărilor, Poliţia de Frontieră Română recomandă participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniţă, astfel încât să se preîntâmpine apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza numărului mare de călători, într-un timp foarte scurt.În condiţiile în care, conform estimărilor, cele mai tranzitate puncte de trecere vor fi cele de la frontiera cu Ungaria, Bulgaria şi R Moldova, reamintim punctele de frontieră existente la aceste graniţe:Pe frontiera româno-ungară:•pe raza jud. Timiş: P.T.F. Cenad – Kiszombor;•pe raza jud. Arad: P.T.F. Nadlac – Nagylak; P.T.F. Turnu – Batonnya; P.T.F. Vărşand – Gyula•pe raza jud. Bihor: P.T.F. Salonta – Mehkerek; P.T.F. Borş – Artand; P.T.F. Valea lui Mihai – Nyirabrany; P.T.F. Săcuieni – Letavertes•pe raza jud. Satu Mare: P.T.F. Urziceni – Vallaj; P.T.F. Petea – Csengersima.Pe frontiera româno-bulgară:•pe raza jud. Giurgiu: P.T.F. Giurgiu;•pe raza jud. Constanţa: P.T.F. Vama Veche; P.T.F. Ostrov – Silistra; P.T.F. Negru Voda-Kardam•pe raza jud. Dolj: P.T.F. Bechet; P.T.F. Calafat. Pe frontiera româno-moldoveana:•pe raza jud. Galaţi: P.T.F. Oancea P.T.F. Galaţi•pe raza jud. Vaslui : P.T.F. Albiţa•pe raza jud. Iaşi: P.T.F. Sculeni•pe raza jud. Botoşani: P.T.F. Rădăuţi – Prut P.T.F. Stînca Condiţii călătorie minoriAvând în vedere faptul că, în perioada vacanţei de iarnă, mulţi copii călătoresc în afara graniţelor ţării, precum şi faptul că încă se întâlnesc situaţii în care prevederile legale nu sunt cunoscute, reamintim condiţiile privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate:Legea 248/2005 prevede faptul ca aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.Poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai în următoarele cazuri:- în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;- în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; Declaraţia trebuie să cuprindă şi următoarele menţiuni: •scopul deplasării•ruta urmată până în statul de destinaţie•în cazul în care minorul urmează să rămână în statul de destinaţie, trebuie menţionată persoana căreia urmează a-i fi încredinţat minorul sau dacă urmează să se întoarcă, trebuie sa fie precizat însoţitorul.În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară. – în situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă pe lângă cazierul judiciar o declaraţie: a ambilor părinţi, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor. Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane. Declaraţiile prevăzute ca şi condiţii la călătoria minorului în străinătate trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Un exemplar al declaraţiei se păstrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar însoţeşte paşaportul sau cartea de identitate a minorului. 021.9590 – număr unic de apel al Poliţiei de Frontieră RomâneReamintim tuturor participanţilor la traficul transfrontalier că, în situaţia în care sunt nemulţumiţi de modul în care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, pot suna la numărul de telefon 021.9590, unde aspectele semnalate vor fi preluate de către poliţiştii de frontieră care vor acţiona în consecinţă, legal, de la caz la caz.Menţionăm că informaţii privind punctele de trecere a frontierei sunt disponibile pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră Române: www.politiadefrontiera.ro. I.G.P.F. – Biroul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content