Poliţiştii se vor afla în misiune, pentru începerea noului an şcolar

Cu ocazia începerii noului an şcolar, Poliţia Română va pune în aplicare o serie de măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă în unităţile de învăţământ.Şeful Poliţiei Române, chestorul Petre Tobă, a cerut, încă de la începutul anului şcolar, fermitate în măsurile luate pentru protecţia copiilor.Pentru Poliţia Română, asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în şcoli şi în zonele adiacente acestora reprezintă o prioritate. Am luat măsuri ca zona şcolilor să fie supravegheată de patrule de poliţie, care să vegheze la siguranţa copiilor şi să îi sprijine dacă întâmpină dificultăţi. De asemenea, se va asigura intervenţia cu celeritate la evenimentele sesizate în incinta sau în apropierea unităţilor de învăţământ. Zilnic, se va acţiona în zona şcolilor.Astfel, pentru desfăşurarea normală a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar, la cele peste 13.000 de unităţi şcolare (peste 3.000 din mediul urban şi 10.000 din localităţile rurale) vor acţiona aproximativ 12.000 poliţişti. Măsurile pe care le vor lua poliţiştii sunt structurate pe trei paliere: prevenirea prin acţiuni educative, verificarea modului de supraveghere şi pază a unităţilor şcolare în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 şi acordarea sprijinului de specialitate, precum şi activităţi pentru menţinerea ordinii publice şi intervenţia în cazul evenimentelor produse în perimetrul unităţilor şcolare, sesizate prin „112”.Vor fi verificate unităţile comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ, cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor.Pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar vor fi desemnaţi poliţişti responsabili de prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial, specific acestui domeniu, care vor face parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, constituită conform Strategiei M.E.C.I. nr. 1409/2007. Poliţiştii mizează pe o cât mai bună colaborare cu directorii, profesorii, diriginţii şi comitetele de părinţi cărora le reamintesc că, prin informarea din timp cu privire la existenţa unor indivizi suspecţi care frecventează zona şcolii, a unor stări conflictuale incipiente, pot preveni apariţia unor probleme mai grave, de natură infracţională.Poliţiştii de prevenire şi proximitate vor fi prezenţi la orele de dirigenţie, pentru a oferi elevilor sfaturi şi recomandări preventive, care să îi ajute să-şi protejeze bunurile şi integritatea fizică sau să gestioneze eventualele conflicte în care sunt implicaţi. De asemenea, siguranţa rutieră a copiilor constituie una dintre priorităţile poliţiei rutiere, context în care, periodic sunt întreprinse activităţi preventiv-educative în rândul acestei categorii de participanţi la traficul rutier.Agenţii de poliţie rutieră vor fi în stradă, în apropierea şcolilor amplasate pe artere de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor. Totodată, patrulele şcolare de circulaţie, împreună cu reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare Judeţene, vor ieşi în zona unităţilor de învăţământ, unde vor supraveghea traficul elevilor, sub coordonarea poliţiştilor.De asemenea, poliţiştii vor efectua verificări, pentru identificarea şi inventarierea tuturor deţinătorilor de autovehicule destinate transportului şcolar şi îi vor instrui cu privire la obligaţiile ce le revin. Aceste acţiuni se vor efectua în scopul asigurării unei stări tehnice corespunzătoare a autovehicolelor şi a utilizării acestora strict conform destinaţiei, precum şi pentru respectarea întocmai a normelor rutiere şi principiilor conduitei preventive.Reprezentanţii Poliţiei Rutiere vor stabili, împreună cu directorii de şcoli, Calendarul de activităţi pe linie de educaţie rutieră, activităţi ce vor fi desfăşurate la clase, în comun cu personalul didactic, în noul an şcolar.Poliţiştii atrag atenţia asupra faptului că responsabilităţi în ceea ce priveşte siguranţa rutieră a copiilor au deopotrivă familia şi cadrele didactice, pentru că ABC-ul circulaţiei pe drumurile publice se învaţă în familie, iar în şcoală se desăvârşeşte, cei doi factori având un rol hotărâtor în educaţia celor mici.Totodată, trebuie avut în vedere că, şi conducătorilor auto le revin responsabilităţi în ceea ce priveşte siguranţa rutieră a copiilor, mai concret spus, conduita preventivă dă conducătorilor auto şansa de a evita un accident.Responsibililitatea pentru siguranţa elevilor revine tuturor: poliţişti, autorităţi locale, profesori şi părinţi. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL POLITIEI ROMANE


Alte articole:
Skip to content